نام شرکت ندای علم و صنعت
نام مدیر مهندس اصغر ذکائی
نوع شرکت سهامی خاص
تاریخ ثبت
تلفن 8-88678377 صندوق پستی 1516853816
فکس 88886639 پست الکترونیک Science_Technology_Co@ yahoo.com
آدرس تهران- انتهای وزراء- بالاتر از خیابان 37- پلاک 171- طبقه چهارم