نام شرکت نفت سازه قشم
نام مدیر احمد عینی فر
نوع شرکت
تاریخ ثبت
تلفن 88375533-5 صندوق پستی
فکس پست الکترونیک
آدرس تهران، شهرک قدس، فاز4، خیابان فلامک شمالی، نبش خیابان درخشان،برج آریو،طبقه سوم