نام شرکت ساختمان و نصب فراب
نام مدیر سید مصطفی شاه رکنی
نوع شرکت سهامی خاص
www.notashafra.com
تاریخ ثبت ۸۷/۵/۸
تلفن 81293446 صندوق پستی 1587694111
فکس 81293439 پست الکترونیک mailbox@notashafra.com
آدرس تهران – خیابان شهید دکتر بهشتی-خیابان سرافراز- کوچه حق پرست-پلاک 10

فعالیت ها

نوع فعالیت اولویت فعالیت توضیحات
C صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
C نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی و بخار

عضویت در انجمن ها

نام انجمن
انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی
انجمن صادرکنند گان خدمات فنی و مهندسی ایران

رتبه اخذ شده از سازمان مدیریت

عنوان رتبه سال اخذ
تاسیسات و تجهیزات 1 1394
نیرو 3 1394
ابنیه 3 1394