نام شرکت نو اندیشان آریا – مهندسی فرآیند و انرژی
نام مدیر مهندس شهریار همتی
نوع شرکت سهامی خاص
www.napeec.com
تاریخ ثبت ۸۰/۲/۳۰
تلفن 22250133 – 22250458 صندوق پستی 1547936515
فکس 021-22254061 پست الکترونیک info@napeec.com
آدرس تهران-بلوار میرداماد- میدان محسنی- خیابان شاه نظری- کوچه دوم- پلاک ۳۵- واحد۶

فعالیت ها

نوع فعالیت اولویت فعالیت توضیحات
EPC 1- طراحی و مهندسی و ساخت تجهیزات و پکیج های فرآیندی و یوتیلیتی 2- احداث واحدهای فرآیندی و یوتیلیتی 3- تحقیقات کاربردی در جهت رفع عیب و ارتقاء تجهیزات و پکیج های فرآیندی و یوتیلیتی

تخصص های نفتی

تخصص نفتی اولویت فعالیت توضیحات
واحد های نفت گاز پتروشیمی 1 طراحی و ساخت پکیج های فرآیندی و یوتیلیتی: هوازدا حرارتی و خلاء- تصفیه آب- شیرین سازی آب دریا- تصفیه پس آب- تولید بخار- فرآورش نفت و گاز- تزریق موادشیمیایی- تجهیزات انتقال جرم- تجهیزات اختلاط

تخصص های فنی

تخصص اولویت فعالیت توضیحات
آب (شبکه و تاسیسات آب و فاضلاب) مهندسی و احداث واحدهای یوتیلیتی: تصفیه آب-تصفیه پس آب- تولید بخار- شیرین سازی آب دریا
واحد های نفت، گاز و پتروشیمی طراحی و ساخت پکیج های فرآیندی و یوتیلیتی: هوازدا حرارتی و خلاء- تصفیه آب- شیرین سازی آب دریا- تصفیه پس آب های صنعتی- تولید بخار- فرآورش نفت و گاز- تزریق موادشیمیایی- تجهیزات انتقال جرم- تجهیزات اختلاط

شرکا و سهامداران

شرکا
شهریارهمتی
علی اصغر قندی
سیدمحمد حسین طباطبایی

عضویت در انجمن ها

نام انجمن
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
انجمن شرکتهای مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

رتبه اخذ شده از سازمان مدیریت

عنوان رتبه سال اخذ
صنایع نفت گاز پتروشیمی 3 1388

گواهینامه های داخلی و بین المللی

عنوان
گواهینامه HSE
گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸
جواز تاسیس واحد فنی مهندسی – وزارت صنایع و معادن

تشویق نامه ها و تقدیر نامه ها

عنوان
شرکت ملی پالایش و پخش – افزایش ظرفیت خط لوله بندرعباس-اصفهان
آذرآب – سیستم تامین آب پروژه بویلر ششم پالایشگاه اصفهان
آذرآب – طراحی،مهندسی،تامین مواد و ساخت تجهیزات هوازدای پروژه دیگ بخار پالایشگاه حمص سوریه
شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام – طراحی و تامین دو دستگاه دیراتور
بهین سامان سرزمین – سیستم سوخت رسانی، گاز و گازوئیل، نیروگاه گازی هرمزگان
مهندسان مشاور انرژی و صنعت – پروژه ساخت مخازن استراتژیک تلمبه خانه های مارون “1”و”3″ بیدرویه،پل باباحسین و امام تقی
تبدیل انرژی پایا – پروژه سیستم اعلان و اطفاء حریق و سیستم آبرسانی و تصفیه آب و تصفیه فاضلاب نیروگاه هرمزگان
تبدیل انرژی پایا – پروژه سیستم اعلان و اطفاء حریق و سیستم آبرسانی و تصفیه آب و تصفیه فاضلاب نیروگاه شیروان

پروژه های انجام شده

عنوان پروژه کارفرما محل اجرا
نمکزدایی لب سفید – پکیج هوازدای تحت خلاء پکیج هوازدای تحت خلاء
پروژه احداث مخازن استراژیک – طراحی مهندسی و تهیه اسناد مناقصه مخازن ذخیره و ایستگاه پمپاژ پنج تلمبه خانه مارون 1 و 3 و امام تقی و پل بابا حسین و بیدرویه شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی ایران
افزایش ظرفیت انتقال فرآورده های نفتی خط لوله از بندر عباس تا اصفهان – طراحی مهندسی و مهندسی خرید 7 ایستگاه تلمبه خاته های از بندر عباس تا اصفهان شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی ایران
پتروشیمی PVC اروند – هوازدای حرارتی 80 تن بر ساعت PVC اروند
پتروشیمی تبریز – پکیج تولید محلول DPR پتروشیمی تبریز
اولفین پتروشیمی بندر امام – هوازدای حرارتی 95 و 175 تن بر ساعت پتروشیمی بندر امام
تصفیه پساب صنعتی پالایشگاه آبادان – طراحی مهندسی و مهندسی خرید سیستم تصفیه پساب صنعتی پالایشگاه پالایشگاه آبادان
پالایشگاه حمص سوریه – هوازدای حرارتی 240 تن بر ساعت پالایشگاه حمص سوریه
نمکزدایی بینک – پکیج هواردای تحت خلا شرکت مناطق نفت خیز جنوب
پتروشیمی مبین – هوازدای حرارتی 420 تن بر ساعت پتروشیمی مبین
نمکزدایی دهلران – طراحی وتامین اینترنال برج و دیراتور و سپراتور شرکت ملی نفت مناطق مرکزی
پتروشیمی کاویان – هوازدای حرارتی 425 تن بر ساعت پتروشیمی کاویان
نمکزدایی خشت – پکیج هواردای تحت خلا شرکت ملی نفت مناطق مرکزی
واحد بنزین سازی پالایشگاه تبریز – پکیج خنثی سازی پالایشگاه تبریز
نمکزدایی سروستان – پکیج هواردای تحت خلا شرکت ملی نفت مناطق مرکزی
بویلر ششم پالایشگاه اصفهان – هوازدای حرارتی 26 تن بر ساعت سیستم آب دمین بویلر پالایشگاه پالایشگاه اصفهان

پروژه های جاری

عنوان پروژه کارفرما محل اجرا
پتروشیمی مهاباد/لرستان – پکیج هوازدای حرارتی پتروشیمی مهاباد/ لرستان
فولاد صبا خلیج فارس – تیکنر فولاد صبا خلیج فارس
نیروگاه ایرانشهر – طراحی لوله کشی BOP شرکت مپنا توسعه یک
میدان نفتی منصوری – هوازدای حرارتی 60 تن بر ساعت + بویلر شرکت مهندسی و توسعه نفت