نام شرکت همگامان ساخت نوین
نام مدیر مهندس پرویز تیوای
نوع شرکت سهامی خاص
www.hamgaman.co.ir
تاریخ ثبت ۸۳/۷/۵
تلفن 76-88502069 صندوق پستی
فکس 88736037 پست الکترونیک info@hamgaman.co.ir
آدرس تهران- خ بهشتی- جنب پمپ بنزین- خ پاکستان- خ دوازدهم- شماره ۱۵ طبقه ۲