نام شرکت هیربدان
نام مدیر مهندس ابراهیم منظری توکلی
نوع شرکت سهامی خاص
www.hirbodan.com
شماره ثبت 164131
تلفن 88068855 صندوق پستی
فکس 88063319 پست الکترونیک INFO@HIRBODAN.COM
آدرس تهران ، میدان ونک ، خیابان شهید خدامی (بیژن سابق) ، پلاک 65

رتبه اخذ شده از سازمان مدیریت

عنوان رتبه سال اخذ
نیرو
صنایع نفت گاز پتروشیمی