نام شرکت پای بند سازه
نام مدیر شمس الدین سید صدر
نوع شرکت سهامی خاص
تاریخ ثبت
تلفن 88956047 صندوق پستی
فکس 88962266 پست الکترونیک info@paybandsazeh.com
آدرس تهران – بلوار کشاورز- خ عبد الله زاده-خیابان سازمان آب-پلاک 44