نام شرکت پتروآراز
نام مدیر مهندس عزیز موحدی راد
نوع شرکت سهامی خاص
www.petroaraz.ir یا www.pertoaraz.net
تاریخ ثبت
تلفن 6-88547264 صندوق پستی
فکس 88547267 پست الکترونیک info@petroaraz.ir
آدرس تهران-خیابان شهید مطهری- خیابان کوه نور- خیابان یکم- پلاک ۱۲ طبقه چهارم