نام شرکت پرتاو
نام مدیر مهندس محمدرضا واقعی
نوع شرکت سهامی خاص
تاریخ ثبت
تلفن 88659396 صندوق پستی
فکس پست الکترونیک
آدرس تهران،خیابان شهید عباسپور(توانیر)،کوچه دوستان،پلاک 15، واحد 14