نام شرکت پندر
نام مدیر مهندس حسین شعبانی صمغ آبادی
نوع شرکت سهامی خاص
www.penderwt.com
تاریخ ثبت ۷۴/۱/۲۹
تلفن 88724736-88717487 صندوق پستی
فکس 88722104 پست الکترونیک penderco_wt_74@yahoo.com
آدرس خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – کوچه 23- پلاک 38 کد پستی 1433934163

فعالیت ها

نوع فعالیت اولویت فعالیت توضیحات
EPC