نام شرکت کولر هوایی آبان
نام مدیر رضا خیری دیزجی
نوع شرکت سهامی خاص
تاریخ ثبت
تلفن 071 1643 3000 صندوق پستی
فکس پست الکترونیک
آدرس تهران-بلوار آفریقا-بین خیابان ظفر و اسفندیار-بن بست نور-پلاک20-ط 2و 3