نام شرکت کیفیت گسترش آریا
نام مدیر سعید دهقانی ورنامخواستی
نوع شرکت سهامی خاص
www.aqdco.com
تاریخ ثبت ۸۱/۴/۸
تلفن 88172140 صندوق پستی 1514636534
فکس 8853903 پست الکترونیک info@aqdco.com
آدرس تهران-میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان مقدس- پلاک 6 – واحد 9