نام شرکت کیمیا پتروگاز ایلیا
نام مدیر کورش جنوبی
نوع شرکت سهامی خاص
www.kpe-co.com
تاریخ ثبت ۸۵/۱۲/۶
تلفن 88664470-1 صندوق پستی 1985973138
فکس 88664472 پست الکترونیک info@kpe-co.com
آدرس تهران – ، خیابان شیخ بهایی شمالی -کوچه شهید قوام پور – پلاک 6