نام شرکت گسترش پتروشیمی شیراز
نام مدیر محمد مسعود جرئت
نوع شرکت سهامی خاص
spdc.ir
تاریخ ثبت ۹۰/۶/۳۰
تلفن 071 – 36248942 صندوق پستی
فکس 36354980 پست الکترونیک infi@spdc.ir
آدرس آدرس دفتر مرکزی : شیراز – خیابان معالی آباد- جنب پارک ملت- ساختمان 149/53 طبقه اول