ایجاد اولین بانک اطلاعاتی ایرانی جامع از کارفرمایان ، پیمانکاران و تامین کنندگان پروژه های صنعت نفت ایران و جهان در شبکه جهانی اینترنت فراهم آوردن امکان تبلیغ در سطح شبکه جهانی اینترنت برای متخصصین و شرکت های فعال در صنایع نفت – گاز و پتروشیمی ایران معرفی منطقه عسلویه و معرفی امکانات و مزایای سرمایه گذاری در منطقه .

شبکه اطلاعاتی متنوع و فعال درمورد شرکتها،بازار نفت،تجهیزات،مناقصات ایران و عراق.