جلسه اول بررسی نشریه 5490

به دنبال تدوین ویرایش جدید “اسناد همسان پیمان EPC” توسط معاونت مهندسی وزارت نفت و ابلاغ آزمایشی آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، هیئت مدیره انجمن اپک با توجه به اهمیت موضوع تصمیم گرفت کارگروهی تخصصی تشکیل دهد که بتواند اهداف زیر را دنبال نماید:

  • نقد و بررسی ویرایش جدید اسناد همسان پیمان EPC (نشریه 5490) – ابلاغیه مورخ1402/04/01
  • جمع بندی نقطه نظرات و اعلام اصلاحات مورد نظر انجمن به معاونت مهندسی وزارت نفت و سازمان برنامه
  • تهیه پیش نویس یا چارچوبی برای پیوست‌های 21 گانه نشریه

در این جلسه پس از مروری بر سوابق موضوع، هر یک از حاضرین در جلسه نظرات خود را در مورد نحوه کار کارگروه مطرح کردند و نهایتاً مقرر شد:

  • جلسات به صورت هفتگی، در روزهای دوشنبه از ساعت 10:30 تا 14:00 در دبیرخانه برگزار شود. امکان حضور آنلاین هم فراهم باشد. جلسه دوم کارگروه، در روز دوشنبه 15 آبان خواهد بود.
  • آقای دکتر سعادت فرد، به عنوان دبیر کارگروه تعیین شدند.
  • طی 7 تا 10 جلسه کل مواد قرارداد مرور خواهد شد و اعضای کارگروه نظرات خود را در هر مورد اعلام خواهند نمود. در فاصله بین دو جلسه، اعضاء نسبت به مطالعه اسناد و اعلام کامنت‌ها اقدام خواهند نمود. در جلسه صرفاً کامنت‌های اعلام شده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و جمع بندی کارگروه، به عنوان نظر انجمن ثبت خواهد شد.
  • همزمان با بررسی هر سرفصل، پیوست‌های اصلی مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پیش نویس یا چارچوب پیشنهادی انجمن اپک تهیه خواهد شد. طبعاً با توجه به حجم بالای کار، امکان تهیه متن کاملی برای پیش نویس‌ها در این بازه زمانی وجود نخواهد داشت. اما نکات کلیدی که باید در تهیه پیوست‌ها منظور شود، جمع بندی خواهد شد.
  • مقرر شد به موازات کارگروه اصلی، یک کارگروه فرعی تخصصی متشکل از متخصصین برنامه ریزی و کنترل پروژه (آقایان جاسمی، نعمت الهی، رنجبران و یک دو نفر متخصص دیگر) تشکیل شود که مباحث مربوط به برنامه زمانبندی، پرداخت‌ها، تعدیل و … را بررسی نمایند و محتوای مورد نیاز کارگروه تخصصی را تهیه نمایند.
  • سرفصلهای مورد بررسی به شرح زیر خواهد بود:
جلسه سرفصل پیوست متناظر
اول

 

موافقت نامه
فصل 1 – تعریف‌ها و تفسیرها

فصل 2- اقدام های اولیه

فصل 3- اسناد پیمان

فصل 4 – ضمانتنامه‌ها و بیمه نامه‌ها پیوست 6- بیمه
دوم فصل 5 – تعهدات و مسئولیت‌های پیمانکار

فصل 6 – هماهنگی با سایر پیمانکاران

پیوست 10- شرح کارهای در تعهد پیمانکار

پیوست 18-اسناد و مدارک فنی

سوم فصل 7- تعهدات و مسئولیت‌های کارفرما

فصل 9- مشاور کارفرما

پیوست 13 – تعهدات کارفرما در ….

پیوست 8- وظایف و اختیارات مشاور کارفرما

چهارم

پنجم

ششم

فصل 8- تغییر در کارها

فصل 10- پرداخت‌های به پیمانکار، تغییرات مبلغ پیمان

پیوست 1 – جدول تفکیک مبلغ پیمان

پیوست 2- فهرست مقادیر و بهای واحد کارها

پیوست 3 – نحوه محاسبه و پرداخت مبلغ تغییر کار

پیوست 4- روش تعدیل

پیوست 5- پرداخت‌ها

پیوست 20- نحوه گردش کارها، تنظیم سند دستور تغییر کار، صورت وضعیت موقت و قطعی

هفتم فصل 11- مراحل تکمیل و تحویل کار
هشتم

نهم

فصل 12- تغییرات مدت پیمان، تاخیر، تعلیق، خاتمه پیمان پیوست 14- برنامه زمانی
دهم فصل 13- خطرات و زیان‌های احتمالی و مسئولیت دو طرف پیمان
فصل 14 – حل اختلاف، اقامتگاه قانونی، قانون حاکم پیوست 21- کمیته دایمی پیشگیری/رسیدگی اختلاف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *