جلسه در مورد مشکلات دستورالعمل تعیین دامنه قیمت د رمناقصات

بسمه تعالی

مورخ :14 آبان 96

موضوع:جلسه  در مورد مشکلات دستورالعمل تعیین دامنه قیمت د رمناقصات

با توجه به اینکه شورای هماهنگی تشکل ها بعنوان نهادی متشکل از 18 تشکل مهندسی می باشد که در اغلب موارد سازمان مدیریت در مورد آیین نامه های مرتبط نظر انجمن های مرتبط در این خصوص را جویا میشود.با توجه به مشکلات شرکت های عضو انجمن در خصوص دستورالعمل تعیین دامنه قیمت مقرر گردید که جلسه ای در این خصوص با شرکت های عضو  برگزار شود و پس از جویا شدن از نظرات آنها این موارد در شورا مطرح شود تا به سازمان مدیریت انعکاس گردد.

با توجه به اینکه دستوالعمل تعیین دامنه قیمت از دستوالعمل های خوبی می باشد که در حدود 3 سال است که از اجرای آن می گذرد و در طول این مدت توانسته است که برآوردی واقعی از قیمت های انجام پروژه ها توسط پیمانکاران ارایه دهد ،لیکن دارای نقاط ضعفی نیز می باشد درهمین خصوص جلسه ای بین کارشناسان مناقصات شرکت های عضو برای بررسی مشکلات موجود تشکیل گردید که منجر به حصول نتایج زیر گردید:

  1. معیار انتخاب اعداد 1.15 و 1.25 برای مرحله اول چه بوده است.
  2. در مورد ضریب اهمیت نظر اکثر کارشناسان حاضر در جلسه بر این بود که می بایست تغییرات در این زمینه صورت گیرد.هر چه تعداد شرکت های شرکت کننده در مناقصه بیشتر باشد میزان اهمیت باید کمتر باشد و در این خصوص سیر اعداد نوشته شده در جدول می بایست بصورت نزولی باشد لیکن در جدول بصورت صعودی می باشد که منجر به نتایج عکس می گردد و باعث افزایش دامنه می گردد.

3.در مورد تبصره 4 این دستورالعمل،تعیین محدود 0.97% ،حذف گردد و بجای آن از اختلاف کمتر از ضمانتنامه شرکت در مناقصه استفاده گردد،زیرا 3% تولرانس عملا دست کارفرما را باز میگذارد برای حذف بعضی از شرکت ها و این محفلی برای فساد خواهد بود ،البته این فرمول برای مناقصات بیش از 200 میلیارد تومان لازم الاجراست که حجم مناقصه بالا می باشد و برای مناقصات کوچکتر قابل اعمال نیست.

  1. در مورد اعلام برآورد قیمت توسط کارفرما ،با توجه به اینکه در حالت کنونی این برآورد پس از بازگشایی پاکت ها اعلام میشود ،نظر کارشناسان بر این بود که این قیمت در زمان اعلام مناقصه به همه شرکت کنندگان اعلام گردد تا مانع سواستفاده برخی از افراد با استفاده از روابطشان با کارفرما برای دانستن این برآورد گردد.
  2. درمورد شرکت کنندگان در مناقصه و اعلام برآورد با قیمت پایین حداقل در دو مورد که دوستان مطرح کردند دو شرکت که پایین ترین قیمت را برآورد کردند از مناقصه حذف نشدند در صورتی که اگر یک شرکت پایین ترین قیمت را ارایه می داد حذف میشد و قرار شد مصداق هایی با ذکر اعداد دقیق توسط شرکت ها ارایه شود تا این مورد به صورت مصداقی بررسی گردد.ظاهرا برای این موضوع راهکاری وجود ندارد.
  3. عدم بروزرسانی فهرست بها: در بعضی موارد کارفرما ها برای برآورد مناقصه از فهرست بهاهای بروز نشده استفاده می کنند که این باعث مشود که قیمت پروژه ها بصورت واقعی توسط شرکت کنندگان برآورد نشود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *