لینک گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در زیر آمده است برای دانلود کلیک کنید.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی