نامه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان درخصوص درخواست اطلاع رسانی همایش “معرفی فرصت های تجاری و چگونگی ورود به بازار عمان، صادرات و صادرات مجدد کالا و خدمات از طریق عمان” ‎‎تقدیم می شود؛ لطفا ملاحظه فرمایید: