شورای سیاستگذاری آموزش :


  • طبق بند 12 ماده 6 اساسنامه، یکی از وظایف اساسی انجمن عبارت است از “اعتلای سطح علمی و فنی و حرفه ای اعضاء از طریق ارتباط و همکاری مستمر با مراکز و نهادهای علمی و حرفه ای و انتقال تجربیات و نتایج مطالعات در مورد نیازهای فنی و حرفه ای و ارائه طرح ها و روش های نوین علمی و اجرایی و … و توسعه منابع انسانی از طریق آموزش و یادگیری مداوم سازمانی”

اهداف:

توانمندی سازی اعضای انجمن از طریق برگزاری دوره های آموزشی و به اشتراک گذاری ایده ها، تجربیات و دانش آموخته ها

  • سیاستگذاری و برنامه ریزی های کلان انجمن در حوزه آموزش، زیر نظر “شورای سیاستگذاری آموزش” انجام می شود.
  • شورای سیاستگذاری توسط هیات مدیره تعیین می گردد.

حدود وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری آموزش عبارت است از:

o تعیین خط مشی، سیاست ها، اولویت ها و رویکردهای انجمن در حوزه آموزش

o تصویب برنامه دوره ها و تقویم آموزشی

o تصویب روش برگزاری دوره ها (حضوری/مجازی) و محل آن

o تصویب سیاست انجمن در برگزاری دوره ها به صورت رایگان یا غیررایگان

o نظارت کلان بر محتوای آموزش ها از نظر رعایت استانداردها و شان حرفه ای و تخصصی، همسویی با سیاست های کلان انجمن و …

o نظارت کلان بر نحوه برگزاری دوره ها از نظر کیفیت برگزاری دوره، کیفیت تدریس، محتوای آموزشی و میزان رضایت شرکت کنندگان در دوره

o انعقاد تفاهمنامه و قرارداد همکاری با مراکز آموزشی، حرفه ای و تخصصی

o دعوت از اعضا و جلب مشارکت ایشان برای همکاری در برگزاری دوره های آموزشی، به اشتراک گذاری ایده ها، تجربیات و دانش آموخته ها در سازمان و پروژه ها

o تصمیم گیری درباره حضور انجمن در کنفرانس های علمی و تخصصی و حمایت از آن ها

o بسترسازی برای حضور اعضای انجمن در سیمنارها و کنفرانس ها با مزایای ویژه

  • امور اجرایی مربوط به آموزش، از قبیل برگزاری دوره های آموزشی و … توسط واحد آموزش دبیرخانه انجام می شود.

 

ادموند میرزاخانیان

رئیس شورای سیاستگذاری آموزش

 

داوود طاهر خرم آبادی

عضو شورای سیاستگذاری آموزش

شرکت مهندسی رستاک پویا

داوود کرکه آبادی

عضو شورای سیاستگذاری آموزش

شرکت مهندسین مشاور هامون گستر صنعت

موسی طاهری

عضو شورای سیاستگذاری آموزش

انجمن اپک