ارائه مشاوره امور قراردادی، فنی و مهندسی در محل انجمن

روزهای ملاقات: دوشنبه هر هفته با قرار قبلی از ساعت 9 الی 12 در محل خانه انجمن

شماره تماس : 09122171573