مشاوره مالی و سرمایه گذاری مولوی  ارائه دهنده خدمات مالی و سرمایه گذاری در

سطوح داخلی و بین المللی می باشد.

ارتباطات گسترده ما با بانک ها و سرمایه گذاران خارجی و داخلی به خصوص در حوزه تامین منابع مالی ، در تسهیل فعالیت مشتریان ما بسیار تاثیر گذار است. هم چنین در حوزه جذب سرمایه از مَنابع خارجی مشاوره مولوی قابلیت منحصر به فردی در بازار ایران دارد.
با برخورداری از شناختی عمیق از اقتصاد و کسب و کار ایران و با ارتباطات گسترده با بازیگران اصلی صنایع مختلف، مشاوره مولوی بهترین شریک سرمایه گذاران خارجی در ایران می باشدُ. متخصصین فاینانس با برخورداری از درجات علمی بالا و سابقه کار بین المللی، قادر به پیشبرد سریع اهداف مشتریان داخلی و خارجی با حد اکثر تاثیر گذاری می باشند.
 
مشاوره تامین مالی
ارائه خدمات مشاوره تامین مالی برای شرکت ها، طرح های توسعه و پروژه ها از طریق منابع بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی.
مشاوره مالی و سرمایه گذاری مولوی  به عنوان شاخه عملیاتی تامین مالی شرکت ها، قادر است از آغاز تا پایان فرایند تامین مالی، پل ارتباطی کارفرما با منابع مالی داخلی و بین المللی باشد.  این خدمات شامل تهیه اطلاعات مقدماتی پروژه Project Profile، دریافت پیشنهاد مقدماتی، اعلام آمادگی بانک ها جهت تأمین مالی (Letter of Intent)، تهیه کتابچه اطلاعاتی پروژه (Information   Memorandum)  در حد استانداردهای بین المللی و قابل قبول توسط بانک ها و مؤسسات مالی بین المللی (Bankable)، تهیه نمودارها و جداول جریان نقدینگی پرداخت و بازپرداخت (Payment & Repayment Cash-Flow) ، تنظیم سرفصل گزارش زیست محیطی پروژه، تنظیم متن شرائط کلی قرارداد تأمین اعتبار (Terms of Refinance)تفاهم نامه اولیه قبل از انعقاد قرارداد تأمین مالی که در آن چارچوب و کلیات شرائط تأمین اعتبار و نوع ضمانت و غیره تعریف شده است، تنظیم قرارداد تأمین اعتبار، دریافت پوشش بیمه ای از مؤسسه های  ECA با همکاری بانک ها و پیمانکاران خارجی، همکاری با بانک ها و مؤسسات مالی در طراحی ساختار تأمین مالی  (Financing Structure) و ساختار وثیقه گذاری (CollateralStructure)  و سایر خدمات مشاوره ای در ارتباط با تأمین مالی پروژه می باشد.
تهیه مدل های پیشرفته مالی
خدمات قابل ارائه در زمینه مدل سازی مالی​ شامل ارائه مدلهای مالی پیچیده جهت استفاده در هلدینگهای بزرگ صنعتی، شرکتها و پروژه ها به منظور ارزیابی اثرات تصمیمات مدیریتی، پیش بینی صورتهای  مالی، ارزشیابی شرکتها و تعیین نرخ بازده اقتصادی پروژه ها می شود.
مدل مالی مشاوره مالی و سرمایه گذاری مولوی  (Financial ProjectionModel) یک نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری DSS می باشد که وضعیت مالی شرکت را در آینده از ابعاد مختلف (جریان نقدینگی، ترازنامه و سود و زیان) به تصویر می کشد. در حقیقت مدل مالی ابزار قدرتمندی برای بودجه ریزی و کمی-سازی استراتژی های سازمان با امکان تحلیل ریسک و تحلیل حساسیت می باشد. برآوردهای مالی بعمل آمده توسط مدل مالی (مثلاً برای یک دوره 5 ساله) ابزار سودمندی برای مدیریت بنگاه محسوب می شود. امکان مشاهده آنی اثرات تغییر در مبانی و مفروضات برنامه های توسعه (تأخیر در راه اندازی پروژه، نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ سود بانکی، نرخ برابری ارز و سایر متغیرهای خرد و کلان تأثیرگذار در عملکرد مالی بنگاه اقتصادی) در جریان نقدینگی، تراز مالی و سود و زیان و سایر شاخص های مالی، روند برنامه ریزی و تصمیم گیری در بنگاه اقتصادی را متحول می سازد. به این ترتیب علاوه برکاربرد مدل مالی در ارزش گذاری، برآوردهای مدل مالی مذکور می تواند بصورت مستمر توسط مدیریت ارشد بنگاه اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.
خدمات مشاوره و ادغام و تملک
ارائه خدمات مشاوره در زمینه سرمایه گذاری و ارزشیابی شرکتها،پروژه ها وداراییها به منظور خرید، فروش و یا ادغام و تملک
ارزشگذاری بنگاههای اقتصادی Valuation

ارزشگذاری، که فرآیند محاسبه و تخمین ارزش بازاری و یا ذاتی یک بنگاه و یا اجزای آن میباشد، در حوزه های مختلفی مورد نیاز میباشد مانند:

::: عرضه اولیه سهام
::: تجزیه و تحلیل سرمایه گذاریها
::: تجزیه و تحلیل تصمیمات بلندمدت سرمایه گذاری
::: گزارشهای مالی
::: فرآیند کنترلی شرکتهای مادر از شرکتهای زیر مجموعه

مشاوره مالی و سرمایه گذاری مولوی  با بهرهگیری از توانمندیهای خود در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، تجزیه و تحلیل صنعت و فضای کسب وکار، مدلسازی مالی برای پیشبینی صورتهای مالی و در نهایت مدلسازی برای ارزشگذاری به ارائه خدمات ارزشگذاری بنگاه میپردازد.

ساعات حضور روزهای یکشنبه ساعت 12 الی 15 در خانه انجمن. و همه روزه در ساعات اداری و غیر اداری در دفتر شرکت.
ادرس پست الکترونیک:peyman.molavi@irapec.com
آدرس پایگاه اینتر نتی:www.euroinvestint.com