مشاور بیمه تامین اجتماعی و کارگزار بیمه مرکزی

آقای محمد کریم اصانلو

در صورتی که اعضای گرامی در خصوص مسایل مربوط نیاز به مشاوره دارد، می تواند پس از هماهنگی قبلی با دبیرخانه انجمن از خدمات مشاور محترم به شرح زیر استفاده نمایند.

روزهای دوشنبه هر هفته با قرار قبلی از ساعت 13 الی 15 در محل خانه انجمن

***********************************************************************************

مشاور اخذ انواع خدمات بیمه عمر و حادثه گروهی، درمانی،اتومبیل،آتش سوزی، مسئولیت،مهندسی و ….

آقای آزادمنش

در صورتی که اعضای گرامی در خصوص مسایل مربوط نیاز به مشاوره دارد، می تواند پس از هماهنگی قبلی با دبیرخانه انجمن از خدمات مشاور محترم به شرح زیر استفاده نمایند.

روزهای سه شنبه هر هفته با قرار قبلی از ساعت 14 الی 16 در محل خانه انجمن