نام و نام خانوادگی : سید موسی اقائی لنکرانی       سال تولد : 1325

 

الف ) آخرين وضعيت تحصيلي و دوره هاي آموزشي: مهندسی مکانيک از دانشگاه پلي تكنيك

سوابق شغلی

سوابق شغلی
توضیحات سمت عنوان شغلی
از سال 2014 تا كنون نائب رئيس هيئت مديره- نماينده تام الختيار مديرعامل در پروژه خارگ- رئيس هيئت مديره شرکت بين المللی مهندسی ايران (ايريتك)
مشاور ارشد هيئت مديره انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت،گاز و پتروشیمی
مديرعامل شركت انرژي پويا
مدير بخش داخلي پروژه يادآوران كنسرسيوم جهانپارس- سينوتك كيش
سال1997 تا سال 2009 مدير پروژه آماك- مدير پروژه خارگ شركت بين المللي مهندسي ايران(ايريتك)

كنسرسيوم ايريتك- ايراسكو

مشاور انرژي تجديدپذير (خورشيدي) دانشگاه تهران
معاون فلزات غيرآهني و آهني- معاون برنامه ريزي وزارت معادن و فلزات
عضو هيئت مديره- معاون برنامه ريزي شركت بين المللي مهندسي ايران (ايريتك)
رئيس هيئت مديره فولاد خوزستان
رئيس هيئت مديره شركت ESCO
رئيس هيئت مديره – مسئول قراردادها كارخانه فولاد مباركه
از سال 1978 تا سال 1997 مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت بين المللي مهندسي ايران (ايريتك)