محمد حسین حیدرپور متولد1361

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی تهران و هم چنین دانشگاه کوین مری لندن می باشد. ایشان در حال حاضر دانشجوی دکتری رشته حقوق نفت و گاز در دانشگاه شهید بهشتی تهران و رشته حقوق نوآوری دانشگاه لوزان سوییس است.

نامبرده از سال ۱۳۸۴ پروانه وکالت خود را از کانون وکلای دادگستری مرکز دریافت نموده و از آن تاریخ به صورت حرفه ای نسبت با ارائه خدمات حقوقی به شركتهاي متعدد خصوصي و دولتي اقدام نموده است و مشخصا به مدت ٦ سال بعنوان كارشناس ارشد قراردادهاي خارجي و داخلي شركت نفت و گاز پارس فعاليت نموده است .

ایشان در حال حاضر به عنوان مدیر دپارتمان حقوق انرژی در موسسه حقوقی داد و خرد فعالیت می کند.