مشخصات فردی      

سوابق تحصیلی

  • دکترای حقوق نفت و گاز – دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل – دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی حقوق –  دانشگاه شهید چمران اهواز

سوابق کاری

سوابق کاری
ü  معاونت حقوقی و امور قراردادها منطقه جنوب شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) ،  1399-1398
ü  مدیر امور قراردادها شرکت صنعتی دریایی ایران  (صدرا)، 1398-1397
ü  مدیر قراردادهای خارجی شرکت بین المللی تأمین کالای پارسیان کیش ،  1397-1395
ü  مسئول حقوقی و دعاوی شرکت فرادست انرژی فلات ،  1395-1392
ü  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  کانون وکلای دادگستری مرکز،   از سال  1391
ü  مدرس دانشگاه،  از 1392

مهارتها و توانایی ها

 مهارتها و توانایی ها
ü     طرح، دفاع و مدیریت دعاوی حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
ü     مدیریت حل و فصل اختلاف قرادادهای پیمانکاری
ü     مذاکره و حل اختلاف  قراردادهای بین الملی
ü     طرح و دفاع از دعاوی حقوقی و کیفری در محاکم
ü     مذاکره و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی  به ویژه قراردادهای EPC
ü     مذاکره و تنظیم قراردادهای تجاری داخلی
ü     تسلط بر  قوانین و مقررات حاکم بر سرمایه گذاری
ü     تسلط بر قوانین و مقررات حاکم بر معاملات و مناقصات دولتی
ü     آشنایی با قوانین و مقررات کار، تأمین اجتماعی و بیمه
ü     آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر مالکیت معنوی

سوابق پژوهشی

سوابق پژوهشی
ü     تدوین مقاله علمی پژوهشی “تحلیل معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی در پرتو نظریه سیگنالینگ”  و اخذ پذیرش از مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی.
ü     تدوین مقاله علمی پژوهشی”قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت: تحلیلی بر مالکیت نفت، نظارت و مدیریت دولت میزبان و رژیم مالی قرارداد” و انتشار در شماره 6   مجله پژوهش حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.
ü     تدوین مقاله علمی پژوهشی ” تحلیل رویکرد زیست محیطی در قراردادهای نفتی ” و انتشار در شماره  1 مجله مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران.
ü     تدوین مقاله علمی پژوهشی ” تحلیل تطبیقی قراردادهای نفتی: امتیازی جدید، مشارکت در تولید و خدمات ریسک پذیر” و اخذ پذیرش از همایش بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی حوزه نفت و گاز.
ü     تدوین مقاله علمی پژوهشی  ” مشارکت تجاری دولت در پروژه­های اکتشاف و تولید منابع نفت گاز: مفهوم، اهداف، مسائل و چالش ها” و  اخذ پذیرش از مجله مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران.