نام و نام خانوادگی:          وحید سلامت                      تاریخ تولد : 1330

الف سوابق تحصیلی

کارشناسی ار شد مدیریت مهندسی/ مهندسی راه و ساختمان/ فارغ التحصیل علوم مهندسی  از دانشگاه لویزیانا/ کالج تگزاس

سوابق حرفه ای

تهیه استانداردهای مهندسی و اجرایی در بخش سیویل و سازه برای شرکت ملی نفت ایران (IPS)
مطالعات و طراحی پایه و تفصیلی در بخش سیویل و سازه
نظارت بر اجراء پروژه­های نفت و گاز و  پتروشیمی
مدیریت طرح و مدیریت پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی در بخشهای مختلف مهندسی، تدارکات و اجرا
تهیه پیشنهادات فنی و مدارک مناقصه برای پروژه ها

سوابق کاری

سوابق کاری
توضیحات سمت شرکت
1397 تا کنون مدیر برآورد و پیشنهادات شرکت آریا پیشرو قرن
1396 تا 1397 مدیر مهندسی خط لوله 12 اینچ گاز سربیشه نهبندان شرکت آریا پیشرو قرن
1393 تا 1395 مدیر برآورد و پیشنهادات شرکت آریا پیشرو قرن
1395 تا 1396 مدیر پروژه خط لوله 8 اینچ نفت گرگان شرکت آریا پیشرو قرن
1390 تا 1392 سرپرست مهندسی اجرا پروژه فاز 20 و 21 پارس جنوبی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)
1389 تا 1390 مدیر پروژه خط لوله 36 اینچ میعانات گازی عسلویه-بندرعباس شرکت نفت ستاره خلیج فارس
1384 تا 1389 مدیر پروژه خط لوله 26 اینچ نفت تلمبه خانه تنگ فنی – آسار شرکت آریا پیشرو قرن
1382 تا 1384 رئیس اجرائی پروژه توسعه میدان نفتی پایدار و پایدار غرب شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی
1376 تا 1382 مدیر مهندسی ، مدیر پروژه، سرپرست دستگاه نظارت ساماندهی واحدهای MC آروماتیک 4 واحدهای HD,LD,PP,VC پتروشیمی بندرامام شرکت طراحی مهندسی صنایع انرژی
1373 تا 1376 کارشناس ارشد و هماهنگ کننده بخش  سیویل و سازه شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت(OIEC)
1363 تا 1373 کارشناس ارشد مهندسی سیویل سازه و سرپرست دستگاه نظارت، پل پنجم اهواز به روی رودخانه کارون مهندسین مشاور پل گستر
1360 تا 1363 کارشناس ارشد مهندسی سیویل و سازه مهندسین مشاور فرپل
1358 تا 1360 کارشناس ارشد مهندسی سیویل و سازه مشاور آلرت پرو
1356 تا 1358 رئیس کارگاه ساختمانی احداث شهرک گاز شرکت شوشسر

تالیف و ترجمه

د- تالیف و ترجمه
*تهیه استانداردهای مهندسی سیویل و سازه برای شرکت ملی نفت ایران (IPS)
*تهیه استانداردهای آبروها و پلهای تیپ تا دهانه 8 متر برای دفتر تحقیقات و معیارهای فنی وزارت نامه و بودجه (نشریه)
*تهیه مدارک مهندسی در مدیریت مناقصات

مهارت ها و توانایی ها:

ج- مهارت ها و توانایی ها:
* دوره آموزشی اصول و فنون طراحی، برگزاری و شرکت در مناقصات (مدیریت مناقصات)
* دوره مدیریت دانش، مهندسی مجدد، تئوری آشفتگی
* دوره مدیریت مالی در پروژه های EPC
* دوره مدیریت کیفیت
* دوره مدیریت پروژه PM BOK
* دوره اجرا و تکنولوژی پوششهای خطوط لوله
* دوره بهسازی خاک
* دوره طراحی اتصالات در سازه های فولادی
* دوره روشهای تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها
* دوره بتنهای ویژه و روشهای خاص بتن ریزی
* پروانه اشتغال به کار مهندسی در طراحی، نظارت و اجرا از وزارت راه و شهرسازی از سال 1358 تا کنون
* گواهینامه مهارتهای هنرهای رزمی از فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران از سال 1382