معرفی انجمن

انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی متشکل از شرکت‌های فعال بخش خصوصی در عرصه مهندسی و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت است که در سال 1379 تأسیس گردیده و در حال حاضر دارای 268 عضو می‌باشد. ساختار انجمن شامل مجمع عمومی، هیئت مدیره، هیئت بازرسان، هیئت داوری و کمیته‌های تخصصی و کارشناسی می‌باشد که با هدف کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء از یکسو و همکاری همه جانبه با دولت به ویژه وزارت نفت در برنامه ریزی و اجرای طرح‌های توسعه صنعت نفت کشور از سوی دیگر، فعالیت می‌نمایند. این انجمن از کلیه شرکت‌های فعال بخش خصوصی درعرصه مهندسی و اجرای پروژه‌های صنعت نفت دعوت می‌نماید که به منظور برخورداری از حمایت‌های صنفی و همکاری و همیاری در جهت منافع ملی که بی شک منافع صنفی را نیز حاصل می‌نماید، به انجمن خود بپیوندند.

انجمن شرکت‌های مهندسی وپیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (APEC) در پی گسترش فعالیت‌های خود در زمینه احقاق حقوق اعضای محترم نسبت به انجام خدمات مشروح زیر اقدام می‌نماید. اعضای محترم می‌توانند جهت استفاده از خدمات مورد اشاره با دبیرخانه انجمن تماس حاصل فرمایند.

هدف غایی/ چرایی

بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی در صنعت نفت کشور به منظور توسعه پایدار صنعت نفت

مأموریت و رسالت

انجمن صنفی پیمانکاران و مشاوران نفت، گاز و پتروشیمی (اپک) پنج مأموریت اصلی دارد:

  • افزایش بهره وری انجمن و ایجاد همسویی و یکپارچگی
  • بهبود فضای کسب و کار و دفاع از منافع و حقوق صنفی اعضا
  • افزایش مشارکت و گسترش ارتباط و تحکیم پیوند و همبستگی بین اعضاء صنف با یکدیگر
  • کمک به توسعه بازار اعضا در داخل و خارج از ایران
  • توانمندسازی اعضا

چشم انداز

در صورتی که انجمن اپک حرکت مستمر و رو به رشد خود را در راستای رسالت خود انجام دهد، به اهداف زیر نائل خواهد آمد:

  • توسعه پایدار صنعت نفت کشور
  • افزایش توان پیمانکاران و مشاوران داخلی برای مهندسی و اجرای طرح‌ها در صنعت نفت کشور
  • ارتقاء جایگاه انجمن به عنوان نهاد صنفی، فنی و تخصصی مرجع و رکن مهم تصمیم سازی در صنعت نفت کشور