اساسنامه

مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/5/28

به نام خدا

انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای مهندسی و پیمانکاری

نفت ، گاز و پتروشیمی

مقدمه

به منظور گسترش همکاری و تبادل اطلاعات با دولت در اجرای طرحهای مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، تأمین و حفظ حقوق و منافع شرکتهای مهندسی و پیمانکاری صنایع فوق الذکر، ارتقای کمی و کیفی کارهای اجرائی، تلاش در جهت بهبود و اعتلای کیفیت مدیریت و مهارت فنی کارکنان، جمع آوری اطلاعات وآمار جهانی مربوط به آخرین پیشرفت های اجرائی در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی، پیگیری اهداف مربوط به صدور خدمات فنی و مهندسی،  همکاری با دولت از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جهت تدوین قوانین جدید و منطبق با واقعیت های کاری در کشور، تلاش در رفع نارسائیها در تمامی گستره های مدیریتی و تقویت مبانی صداقت در انجام کار و مسؤولیت ها، انجمن صنفی مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی که منبعد در این اساسنامه انجمن صنفی خوانده می شود با امید به عنایت پروردگار تاسیس گردیده که  اساسنامه قبلی آن  به شرح آتی اصلاح و تصویب شده است:

فصل یکم 

 کلیات

ماده 1 – هدف :

            در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و به منظور حفظ حقوق، دفاع از منافع مشترک حرفه‌ای، بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی، کوشش در بالا بردن سطح آگاهی‌های اعضا، این انجمن صنفی بموجب مقررات قانونی و رعایت حفظ منافع جامعه تشکیل می‌گردد .

انجمن صنفی شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت ، گاز و پتروشیمی تلاش در راستای تحقق جایگاه آرمانی و انجام تعهدات اصولی زیر را رسالت خود می داند :

الف – گسترش ارتباط و تداوم و تحکیم پیوند و همبستگی بین اعضاء صنف شرکتهای مهندسی و پیمانکاری صنعت نفت با یکدیگر از یکسو و با مسؤولین و ارکان صنعت نفت  و سایر ارگانها و نهادهای کشور از سوی دیگر به منظور ایجاد انگیزه و بستر مناسب برای رشد و اعتلای حرفه مهندسی و اجرایی در کشور از طریق توسعه و ارتقاء خلاقیت و دانش و فرهنگ حرفه ای اعضاء و افزایش توانمندیهای لازم به نحوی که اتکای به نیروهای داخلی برای اجرای طرحهای توسعه در کشور روز به روز افزونتر شده و نهایتاً منجر به رفع نیاز و خودکفایی ملی در عرصه مهندسی و اجرای طرحها و پروژه های صنعت نفت گردد .

ب – کوشش در جهت ارتقاء شأن و منزلت حرفه مهندسی و پیمانکاری و تلاش در راستای شکل گیری و توسعه نظام ها و تشکل های مهندسی و حرفه ای در کشور به نحوی که این انجمن به عنوان رکن معتبر و پیشگام اعتلای نهادهای صنفی و حرفه ای شناخته شود .

ج – کوشش در جهت رشد و شکوفائی و اعتلای صنعت و اقتصاد کشور و مشارکت درفرآیند تصمیم سازی و ایفای نقش هدایتی، نظارتی و نقادانه نسبت به طرح ها و برنامه های توسعه ای به ویژه در صنعت نفت و پیشنهاد طرح های ضروری و زیر بنایی بر پایه نیازهای جامعه و همکاری همه جانبه در جهت توسعه پایدار کشور به نحوی که این انجمن بتواند به عنوان نهاد کارشناس، پیشرو ، مؤثر و از ارکان برجسته تصمیم سازی در فرآیند شکوفایی صنعت نفت کشور شناخته شده و در منظر افکار عمومی به عنوان نماینده مترقی جامعه مهندسی و پیمانکاری از اعتبار ویژه ای برخوردار باشد .

ماده 2– شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی شرکتهایی هستند که در فعالیتهای مهندسی و پیمانکاری و یا هر دو در یک یا چند رشته از رشته های زیر فعالیت دارند:

2-1- احداث پالایشگاه های نفت و گاز

2-2- کارخانجات پتروشیمی

2-3- ایستگاههای تراکم گاز و تلمبه خانه های نفت

2-4- کارخانجات تولید نفت و گاز

2-5- کارخانجات نمک زدایی نفت و شیرین سازی گازی

2-6- خطوط لوله نفت، گاز و آب

2-7- انبارهای نفت

2-8- پایانه های بارگیری نفت و مایعات گازی

2-9- سکوهای نفتی دریایی و تأسیسات فرآیندی آن

2-10- تأسیسات سرچاهی مربوط به نفت و گاز

2-11- تأسیسات زیربنائی مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از قبیل جاده، فرودگاه، بنادر، نیروگاه، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، شهرسازی و نظایر آن

2-12- هرگونه فعالیت دیگری که در زمینه های اکتشاف و استخراج  و پالایش و انتقال و صنایع بالادستی و پایین دستی نفت صورت می گیرد.

ماده 3 –  نام ، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی :

نام – « انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی »

که در این اساسنامه از این پس به اختصار « انجمن صنفی » نامیده می‌شود.

حوزه فعالیت انجمن صنفی- حوزه جغرافیایی کشور بوده ، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح ذیل است :

 تهران- خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی شمالی- میدان شیخ بهایی- برج صدف- پلاک 138 طبقه 8- واحد 86

تلفن : 55 و 88047342  فاکس : 88064509

تبصره – هیأت مدیره می‌تواند هر زمان که ایجاب نماید ، اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با انتشار در یکی از روزنامه‌ها که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد، به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برساند.

ماده 4 – مدت فعالیت :

این انجمن برای مدت نامحدود تشکیل می شود .

ماده 5– شرکتهای عضو

هر شرکتی که در زمینه فعالیت های مندرج در ماده 2 دارای 5 سال سابقه کار مهندسی و یا اجرائی و رتبه بندی سراسری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حسن شهرت باشد ، با دارا بودن شرایط مندرج در ماده 8 این اساسنامه و تأیید هیأت مدیره انجمن صنفی می تواند به عضویت انجمن صنفی انتخاب گردد .

تبصره :   در صورت عدم احراز شرایط فوق ، هیأت مدیره با توجه به سوابق و تجربیات مدیران شرکت متقاضی اخذ تصمیم می نماید .

ماده 6– حقوق و وظایف اساسی انجمن صنفی :

1- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.

2- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه اعضا.

3- همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی (اعتبار، مصرف، مسکن) و صندوق تعاون به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.

4- حمایت، دفاع و پشتیبانی از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا بطور اعم از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی.

5- کوشش در تشکیل باشگاههای فرهنگی و ورزشی با رعایت مقررات قانونی، به منظور برخورداری اعضا از امکانات آن.

6- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام انجمن صنفی و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

7- انعقاد پیمانهای دسته جمعی کار در حدود مقررات قانونی.

8- جلب پشتیبانی مراجع دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن.

9- پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشکیل کانون مربوط یا عضویت در کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.

10- همکاری با سایر تشکل‌های صنفی مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمنهای صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.

11- بهره گیری از نیروی متشکل اعضاء و مبادله تجربیات ، جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات ، شناخت نیازها و اولویتها و ایجاد هماهنگی در فعالیت های اعضاء و برنامه ریزی برای تأمین نیازها ، توسعه و گسترش فعالیت ها .

12-  اعتلای سطح علمی و فنی و حرفه ای اعضاء از طریق ارتباط و همکاری مستمر با مراکز و نهادهای علمی و حرفه ای و انتقال تجربیات و نتایج مطالعات در مورد نیازهای فنی و حرفه ای و ارائه طرح ها و روش های نوین علمی و اجرایی و توسعه استانداردها، ضوابط ، مقررات و معیارهای فنی و علمی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی و توسعه منابع انسانی از طریق آموزش و یادگیری مداوم سازمانی .

13- کوشش در جهت بررسی و حل مسائل و مشکلات طرح ها و پروژه های اجرایی در صنعت نفت و ارتقای سطح کیفی و فنی پروژه ها در جهت بهینه سازی فعالیتهای اجرائی و هماهنگی و ایجاد ارتباط بین کارفرمایان ، مشاوران، سازندگان و پیمانکاران با یکدیگر و با ارگان های ذیربط.

14- بررسی و ارزیابی طرح ها و پروژه های توسعه در صنعت نفت و پیشنهاد  طرح های ضروری و زیربنایی بر پایه نیازهای جامعه و مبادله نظرها و تجربیات با انجمن ها و تشکل های مشابه و ارائه رهنمودهای علمی و عملی در زمینه های مختلف در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد و صنعت کشور.

15- همکاری با وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای رسمی و آمادگی برای ارائه مشورت های لازم به آنها و همکاری و همفکری با ارگانهای ذیربط به ویژه در صنعت نفت .

16- ارائه نظر مشورتی و حقوقی درخصوص تهیه لوایح و طرح های قانونی و مقررات وآیین نامه های مرتبط با اهداف انجمن و مسائل رفاهی و حقوقی اعضاء به مراجع ذیربط و همکاری با دستگاه های اجرایی و مراجع مربوطه جهت حسن اجرای قوانین و مقررات وآیین نامه ها.

17- رسیدگی و حل و فصل اختلافات فیمابین اعضاء و یا فیمابین اعضاء با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (درصورت پذیرش طرف مقابل) از طریق حکمیت و داوری .

18- انتشار نشریه ادواری و سایر انتشارات مرتبط با اهداف انجمن صنفی به منظور اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی و دانش عمومی اعضا و سایر مخاطبین.

فصل دوم

شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

ماده 7 – شرایط عضویت :

انجمن صنفی دارای دو نوع عضو می باشد:

1-      اعضای اصلی

2-      اعضای وابسته

1-    شرکت هایی که دارای همه شرایط عضویت در انجمن صنفی به شرح آتی باشند، عضو اصلی هستند و از همه حقوق و مزایای عضویت در انجمن صنفی برخوردار می باشند.

2-    هر شرکت ایرانی که صددرصد سهام آن متعلق به بخش خصوصی باشد و واجد اغلب شرایط عضویت نیز باشد، می تواند با تصویب هیأت مدیره و به عنوان عضو وابسته پذیرفته شود. اعضای وابسته از حق رأی در مجامع و عضویت در هیأت مدیره برخوردار نمی باشند.

تبصره 1- کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچکس را نمی‌توان به قبول عضویت در انجمن مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره 2- چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می‌تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.

تبصره 3 – در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن را از دست دهد، از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .

تبصره 4- اعضای وابسته ملزم به پرداخت ورودیه و حق عضویت نمی باشند و صرفاً کمکهای داوطلبانه به انجمن می نمایند.

ماده 8– شرکت های متقاضی عضویت در انجمن صنفی شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی باید دارای شرایط زیر باشند:

1 – شرکت از نوع مهندسی و یا پیمانکاری و یا هر دو بوده و به منظور انجام فعالیت های گوناگون مرتبط با پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی تأسیس و در ایران بر طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد.

2 – شخص مدیرعامل و یا حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت باید دارای تحصیلات دانشگاهی در سطح لیسانس در یکی از رشته های مربوط به موضوع ماده 2 این اساسنامه و یا رشته های مشابه بوده و حداقل دارای پنج سال سابقه کار مستند یا مورد قبول در موضوع شرکت باشد .

3-  کلیه سهام شرکتهای عضو باید متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و در بخش خصوصی باشد.

4 – کلیه اعضای هیأت مدیره شرکت در حد اطلاع هیأت مدیره انجمن متعهد به اخلاق حرفه ای باشند.

5 – متقاضی عضویت باید متعهد به رعایت آیین نامه اخلاق حرفه ای انجمن صنفی بوده و یک نسخه از آن را مهر و امضاء و به انجمن تسلیم نماید.

6 – پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده به طور مرتب

7 – قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی

تبصره : شرایط و نحوه رسیدگی و پذیرش درخواست عضویت متقاضیان براساس آیین نامه ای می باشد که توسط هیئت مدیره انجمن صنفی تهیه و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

ماده 9 – موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 12 این اساسنامه (با اعلام مسؤولان مالی انجمن صنفی).

2- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها و تصمیمات قانونی هریک از ارکان انجمن (با اعلام هیأت مدیره انجمن).

3- از دست دادن شرایط مندرج در ماده 5 این اساسنامه.

4- تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوطه بیش از شش ماه.

تبصره 1– در موارد بندهای 1 و 2 عضویت شخص مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید و  تا رفع تعلیق، در مجمع عمومی حق رأی نخواهد داشت.

تبصره 2- آیین نامه رسیدگی به تخلفات اعضا توسط هیأت مدیره تدوین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

ماده 10– منابع مالی انجمن صنفی :

الف – ورودیه برای هر عضو مطابق با حق عضویت سالانه که فقط برای یک بار دریافت می‌گردد.

ب – حق عضویت به میزان مصوب مجمع عمومی عادی.

ج – کمک‌های مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی به اختیار کمک دهنده.

د- درآمد حاصل از فروش انتشارات، اطلاعات و تحقیقات انجام شده توسط انجمن.

تبصره 1- قبول و دریافت کمک‌های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به موافقت قبلی و کتبی وزارت کار و امور اجتماعی.

تبصره 2- انجمن صنفی دارای 2 دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امور مالی می‌باشد.

 

ماده 11

کلیه اعضا باید حق عضویت خود را مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و یا به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می‌کند واریز و رسید بانکی را به خزانه‌دار تسلیم نمایند.

تبصره 1- دریافت و جمع‌آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض‌های چاپی شماره‌دار باشد و به امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه دار برسد.

تبصره 2- مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می‌شود قابل استرداد نیست.

تبصره 3- هیأت مدیره نمی‌تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به     مصرف برساند .

ماده 12 

چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر یکسال بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند، از طرف خزانه‌دار به آنان اخطار کتبی می‌شود و چنانچه از تاریخ اخطار حداکثر ظرف سه ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننمایند ، با تصویب هیأت مدیره عضویت وی  در انجمن تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی به حالت تعلیق در می آید . اخراج یا قبول مجدد آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد .

تبصره – تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر با رأی اعضای هیأت مدیره خواهد بود .

ماده 13– نمایندگان اعضا :

هر یک از اعضا موظف است مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیأت مدیره یا نماینده تام الاختیار که دارای تابعیت ایرانی و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور باشد را به عنوان نماینده خود جهت حضور در مجمع عمومی عادی و یا فوقالعاده معرفی نماید. در صورتی که نماینده معرفی شده داوطلب شرکت در هیات مدیره،هیات داوری یا بازرسان باشد لازم است شرایط مندرج در ماده 36 را هم داشته باشد.

فصل سوم

ارکان انجمن صنفی

ماده 14– ارکان انجمن صنفی عبارت است از :

1- مجمع عمومی

2- هیأت مدیره

3- بازرسان

الف – مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات آن :

ماده 15 

مجمع عمومی که عالی‌ترین رکن انجمن صنفی است، از اجتماع نمایندگان اعضا به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره موظف است، نسبت به دعوت اعضا به وسیله درج آگهی در روزنامه‌ کثیرالانتشار آگهی های انجمن و ارسال دعوتنامه کتبی برای اعضا که در آن، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد، اقدام نماید. بدیهی است، از تاریخ انتشار آگهی یا تسلیم دعوتنامه تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین مراحل مجمع عمومی ، باید حداقل 20 روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز تجاوز نماید.

تبصره 1 – دعوت مجامع عمومی به تصویب هیأت مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان می توانند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند . همچنین در صورت خودداری بازرسان ، حداقل یک سوم اعضا می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند.

تبصره 2 – دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل 20 روز قبل از تشکیل ، طی دعوتنامه کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.

تبصره 3 – اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیأت مدیره، هیأت بازرسان  و هیأت داوری و سایر مواردی که مجمع تصویب نماید که بطور کتبی و مخفی بعمل خواهد آمد.

تبصره 4 – هر یک از اعضای مجمع عمومی می تواند فقط وکالت یکی دیگر از اعضا را با ارایه وکالتنامه کتبی موکل خود، بر عهده گیرد.

ماده 16

مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک نمایندگان اعضا  رسمیت می یابد و چنانچه مجمع عمومی بار اول به نصاب لازم نرسد ، برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم نمایندگان اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره 1 – مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا یک سوم اعضا، بطور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی می باشد.

تبصره 2- تصمیمات مجامع عمومی عادی در کلیه مراحل، با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان و هیأت داوری که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود .

ماده 17 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :

1- استماع گزارش هیأت مدیره در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن .

2- استماع گزارش بازرسان در مورد مسایل مربوطه و اتخاذ تصمیم نسبت به آن .

3-  استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن صنفی .

4-  تعیین و تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضا

5-  دادن رهنمود و تصویب سیاستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی .

6-  تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها .

7-  بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد .

8-  رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن معلق یا سلب عضویت شده اند .

9- تصویب تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضا و کسب امتیازات جدید برای آنان .

10- تصویب ایجاد کمیته ها و همکاری در جهت تأسیس و تقویت تعاونیها .

11- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان و هیأت داوری انجمن از بین کاندیداهای واجد شرایط .

12- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن های صنفی دیگر به منظور تشکیل کانون و یا الحاق به کانون ها  و فعالیت مشترک با سایر انجمنهای صنفی در شوراها و یا کانونهای عالی انجمنهای صنفی و یا خارج شدن از کانونها و شوراهای مذکور

13- شور و اخذ تصمیم در مورد کلیه مسائلی که در دستور مجمع قراردارد مشروط به آنکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

14- عزل انفرادی یا دسته جمعی اعضای هیأت مدیره و بازرسان

ماده 18

 مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد زیر با حضور دست کم دو سوم نمایندگان اعضا تشکیل خواهد شد و چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود ، در مرحله دوم با حضور نصف بعلاوه یک نمایندگان اعضا رسمیت می یابد. در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه، معتبر خواهد بود .

ماده 19– وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :

1-    طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه

2-    انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیأت تصفیه

تبصره – پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه ، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود .

ماده 20

پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه‌ مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره، بلافاصله هیأت رئیسه مجمع مرکب ازیک رئیس، یک یا دو نایب رئیس و یک یا دو منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و اداره‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان و هیأت داوری یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد ، دو نفر دیگر نیز به عنوان هیأت نظارت از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضا انتخاب می شوند .

تبصره 1- اعضاء هیأت رئیسه مجمع عمومی و هیأت نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای هیأت مدیره و بازرسان و هیأت داوری باشند .

تبصره 2- برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای نمایندگان اعضای حاضر برسانند .

تبصره 3- هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات مکلفند در پایان رای گیری ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و نیز بازرسان اصلی و     علی البدل و هیأت داوری را طی صورتجلسه تعیین نمایند .

تبصره 4- هر گاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیأت رییسه مجمع با تصویب اعضا می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد، تعیین نماید. تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم جهت رسمیت جلسه همان نصاب قبلی می باشد .

تبصره 5- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی تنظیم و به تأیید اعضای  هیأت رییسه مجمع خواهد رسید .

تبصره 6- کلیه صورتجلسات، لیست اسامی حاضرین در مجمع، اعلام نتایج انتخابات، نسخ اساسنامه تصویبی و تأیید صحت انتخابات باید به امضاء هیأت رییسه و در صورت نیاز هیأت نظارت برسد .

تبصره 7- مجامع عمومی نماینده قانونی کلیه اعضاء بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضا، اعم از حاضرین یا غایبین نافذ خواهد بود .

ماده 21

چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند ، هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض ، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند .

تبصره – چنانچه اعتراض یا اعتراضهای رسیده وارد باشد ، هیأت نظارت، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام خواهد شد .

ب – هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده 22

هیأت مدیره دارای 7 یا 9 نفر عضو اصلی و 3  نفر عضو علی البدل بوده که از بین نمایندگان واجد شرایط اعضا، با رأی کتبی و مخفی نمایندگان اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت حداکثر 3 سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم ، بلامانع است .

تبصره 1: تا تعیین هیأت مدیره جدید کلیه مسؤولیت ها بر عهده اعضای هیأت مدیره قبلی خواهد بود.

تبصره 2: مجمع عمومی عادی پیش از برگزاری انتخابات در همان جلسه، تعداد اعضای موردنیاز برای عضویت در هیأت مدیره را براساس مفاد ماده 22 اساسنامه تعیین و انتخاب می نماید.

ماده 23

هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف دو هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار و همچنین در صورت لزوم یک دبیر از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک لازم به منظور انجام تشریفات ثبت ، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید .

ماده 24

جلسات عادی هیأت مدیره حداقل هر  2 هفته یک بار تشکیل و با حضور  اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آراء اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئیس، نایب رئیس یا یک سوم اعضای هیأت مدیره بطور    فوق العاده تشکیل می گردد .

تبصره 1- خدمات هیأت مدیره افتخاری است مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند .

تبصره 2- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در هر سال، بدون عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر، برعهده هیأت مدیره خواهد بود.

ماده 25

هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت کارواموراجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن، به نام انجمن صنفی و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن صنفی (رئیس، دبیر و خزانه دار) ، در بانک یا بانکهای کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفی را در آن واریز نماید .

ماده 26 

 رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار مشترکاً صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسؤولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال ، دارائیها ، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها می باشد .

تبصره – کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیأت مدیره یا دبیر ممهور به مهر انجمن و کلیه اسنادمالی، اوراق رسمی بهادار وقراردادهای تعهدآور که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر وخزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

ماده 27

در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب ، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیأت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید .

تبصره 1- مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تکمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می گردد .

تبصره 2- در صورت استعفا، فوت از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت تجدید انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرسان یا یک سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تکلیف، مراتب را به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برسانند.

ماده 28

هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسؤولان انجمن صنفی اقدامات لازم را بعمل آورد .

تبصره – هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت ، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسؤول حفظ کلیه دارائیها واموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود لیکن تحت نام انجمن حق فعالیت نخواهد داشت.

 ماده 29– سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

1- تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی (دفاتر مالی – عضویت ) .

2- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی .

3- دعوت مجامع عمومی در موعدمقرر وبررسی وتطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی.

4- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی

5- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی.

6- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی.

7- انتخاب ومعرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.

8- بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن .

9- همکاری درجهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا .

10- وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاههای دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا.

11- اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی وتصویب آیین نامه های داخلی .

12- تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی .

13- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف و کمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی.

14- تشکیل کمیته های مختلف (در صورت لزوم ) از قبیل کمیته حل اختلاف ، کمیته عضویت ، کمیته تدارکات و پشتیبانی ،کمیته امور حقوقی، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها .

15 – افتتاح یا بستن حساب در بانکها

16- تدوین آیین نامه های داخلی انجمن صنفی

17- خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول مشروط برآنکه به منظور جلب نفع نباشد.

18- پیشنهاد میزان حق عضویت اعضا به مجمع عمومی جهت تصویب

19- اعلام کتبی تشکیل جلسات مجمع عمومی حداقل 15 روز قبل از انعقاد جلسه به وزارت کار و امور اجتماعی

ماده 30– وظایف رئیس هیأت مدیره :

رئیس هیأت مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

1- مراقبت درحسن جریان امورانجمن صنفی ودعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه .

2- اداره جلسات هیأت مدیره وتنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه .

3- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی وهیأت مدیره به دبیر وسایر مسؤولان انجمن صنفی ، جهت اجرا و پی گیری آن.

4- امضای کلیه قرار دادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسؤولان انجمن صنفی که با تصویب هیأت مدیره استخدام یابه کار گمارده خواهند شد.

5- امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.

6- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

تبصره- قسمتی از وظایف رئیس هیأت مدیره که مربوط به امور اداری می باشد، قابل واگذاری به دبیر انجمن خواهد بود.

ماده 31

دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسؤولیت مستقیم دبیر انجمن و زیر نظر هیأت مدیره به منظور ایجاد روابط درست و فراهم ساختن امکانات و تسهیلات لازم اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره ، به کار گمارده می شوند .

ماده 32– وظایف دبیر :

1- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفی .

2- انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی .

3- امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور بهمراه خزانه دار انجمن

4- تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارتهای عضویت اعضاء باتفاق خزانه دار انجمن .

5- تهیه دفاتر « عضویت » و « امور مالی » با نظر وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها .

6- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی.

7- تکثیر اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسؤولان و اعضای انجمن صنفی.

8- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی ، هیأت مدیره و بازرسان.

9- ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و
دستگاه های اداری به مسؤولان مربوطه.

10- نصب آگهی ها واعلامیه ها در تابلوهای اعلانات ومحل های تعیین شده برای اطلاع وآگاهی اعضا.

11- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

12- استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیأت مدیره

13- گشایش حساب جاری انجمن به اتفاق خزانه دار و رئیس هیأت مدیره در یکی از بانکهای مجاز و واریز وجوه به حساب مذکور و برداشت آن

14- اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری و اداری انجمن .

15- دبیر مکلف است مقدمات دعوت و تشکیل مجمع عمومی را برابر مقررات برای انجام انتخابات فراهم و چنانچه انتخابات مجددحداکثر در فاصله شش ماه از پایان مدت اعتبار مسؤولان انجمن به عمل نیاید، می باید به اتفاق بازرسان مراتب را جهت تعیین تکلیف به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد.

تبصره- کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسؤول هستند .

ماده 33– وظایف واختیارات خزانه دار :

خزانه دار مسؤول امور مالی انجمن صنفی بوده و دارای وظایف واختیاراتی به شرح ذیل است :

1- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا دبیر.

2- اداره امور مالی انجمن ، تهیه و تنظیم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای انجمن صنفی .

3- رسیدگی بر صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورتحسابهای مربوطه و همچنین تهیه ترازنامه انجمن جهت ارایه به هیأت مدیره و بازرسان .

4- امضا و صدور کارت عضویت اعضا به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا دبیر .

5- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسؤولیت درحفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی وصحت معاملات انجمن صنفی .

6- ثبت کلیه دریافتی ها وهزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی و تهیه و تنظیم دفاتر مخصوص مالی.

7- پیش بینی بودجه و هزینه های یکساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی.

8-  وصول جمع آوری ورودیه، حق عضویت ها و کمک های مالی در مقابل قبض رسید.

تبصره 1-  خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن صنفی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.

تبصره 2- خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضای بازرسان ،کلیه دفاتر واسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین ، در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره 3: در صورت انقضاء دوره هیأت مدیره، خزانه دار و رئیس هیأت مدیره و یا دبیر موظف خواهد بود امور مالی انجمن را تا قطعیت انتخابات مجدد کماکان اداره نماید.

ج – بازرسان حدود وظایف واختیارات آنان

ماده 34

بازرسان انجمن صنفی ، متشکل از 3  نفر بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل می باشند که با رأی مستقیم و مخفی نمایندگان اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت حداکثر یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.

تبصره- در صورت استعفا ، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت یکی از آنها، بازرس علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهد بود.

ماده 35– وظایف و اختیارات بازرسان :

1- نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه وهمچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.

2- رسیدگی و نظارت بر دفاتر واوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی.

3- پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی (حسب مورد).

4- رسیدگی واظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی .

5- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به تبصره یک ماده 16 این اساسنامه .

6- بازرسان می توانند در جلسات هیأت مدیره ،بدون داشتن حق رای شرکت نمایند .

7- بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی وکلیه محاسبات انجمن صنفی را رسیدگی ونظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن صنفی تسلیم دارند.

8- بازرسان ملزم هستند خلاصه اقدامات خود را مکتوب نموده تا در مواقع نیاز، به مجمع عمومی، هیأت مدیره یا وزارت کار و امور اجتماعی ارایه نمایند .

9- بازرسان مکلف هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه بطور کتبی و رسمی گزارش نمایند .

  

فصل چهارم

سایر مقررات

ماده 36– کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره ، هیأت داوری و بازرسان علاوه بر شرایط مندرج در ماده 13، باید دارای شرایط زیر باشند :

1- حداقل 40  سال تمام سن .

2- داشتن حداقل 10 سال سابقه مدیریت شرکت های مرتبط با شرایط عضویت در انجمن صنفی

3- عضوی که شخص کاندیدا نماینده رسمی آنست بایستی حداقل دو سال سابقه عضویت انجمن صنفی، منتهی به زمان کاندیداتوری داشته باشد.

4- مشهور به حسن شهرت .

5- حداقل 5 سال سابقه عضویت در هیأت مدیره یکی از شرکت های عضو انجمن صنفی.

تبصره – کاندیداهای اولین دوره هیأت مدیره ، هیأت داوری و بازرسان از شرط مقرر در بند 3 معاف هستند .

ماده 37

 در اجرای تبصره ماده 18 آیین نامه انجمنهای صنفی ، به منظور ثبت و آموزش اعضاء هر دوره حداقل 5 درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد .

ماده 38– شورای عالی:

این شورا از اعضای هیأت مدیره های ادوار قبلی انجمن از بدو تأسیس تشکیل می شود. وظیفه این شورا ارائه نظرات مشورتی و راهبردی و کمک به هیأت مدیره انجمن در جهت پیشبرد اهداف انجمن می باشد. آیین نامه تشکیل جلسات و اداره شورای عالی در اولین دوره آن توسط آن شورا تنظیم و تصویب می شود.

ماده 39 – هیأت داوری :

 مجمع عمومی عادی می تواند از بین نمایندگان اعضای مجمع ، 3 یا 5 نفر افرادی را که شرایط مندرج در ماده 36 این اساسنامه را دارا باشند بعنوان اعضای هیأت داوری برای مدت سه سال انتخاب و طی صورتجلسه به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی نماید. اعضای هیأت داوری در برابر مجمع مسؤولیت دارند .

تبصره 1- اعضای هیأت داوری در اولین جلسه پس از انتخاب ،‌ از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب و صورتجلسه ای تنظیم و امضا نموده ، جهت ثبت به وزارت کار و امور اجتماعی ارائه می نمایند .

تبصره 2- حل اختلافات بین اعضای هیأت مدیره با یکدیگر یا هیأت مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن با هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان ، در چهارچوب مقررات قانونی ، بعهده هیأت داوری بوده که موظف هستند ضمن تسلیم گزارش اقدامات خود در قالب صورتجلسات تنظیمی به وزارت کار و امور اجتماعی، گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی سالانه نیز ارائه نمایند .

ماده 40-‌

مهر انجمن پس از تصویب هیأت مدیره و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی، قابل استفاده خواهد بود. هرگاه مهر انجمن تغییر یابد، بدون تأیید وزارت کار و امور اجتماعی، استفاده آن غیر قانونی و قابل پیگرد می باشد .

ماده 41

مسؤولان انجمن صنفی، مکلفند هر نوع مدارک ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت کار وامور اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن یا خارج از آن ، در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهند .

ماده 42– انجمن صنفی در موارد زیر منحل می گردد :

1- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

2- چنانچه حداکثر مدت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره سپری شده و نسبت به تجدید انتخابات اقدام نشده باشد .

3- در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور

تبصره 1-  انحلال انجمن ، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود.

تبصره 2- چنانچه انجمن صنفی بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین نمایندگان اعضای با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر بعنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید .

تبصره 3- چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیأت مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رای مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده دیگر امکانپذیر نباشد ، بازرسان و رئیس هیأت مدیره مسؤولیت امر تصفیه را عهده دار خواهند بود که در صورت عدم وجود، حداکثر ظرف مدت دو هفته هیأت تصفیه ای مرکب از 3 یا 5 نفر از اعضای با سابقه و مطلع انجمن صنفی، با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می گردد .

ماده 43

 چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیأت مدیره ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره اقدام نشده باشد ، بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند. پس از اخطار بازرسان یک سوم اعضای انجمن صنفی حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه

در این مدت ( حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره )، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان یا دبیر یا یک سوم اعضای انجمن صنفی مکلف هستند انحلال انجمن صنفی را به وزارت کار و امور اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون ، به کانون ذیربط اعلام نمایند .

ماده 44

هیأت تصفیه مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت کار و امور اجتماعی به کلیه­ حسابهای انجمن صنفی رسیدگی نموده، لیست کاملی از کلیه دارائیهای انجمن صنفی اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن صنفی را تهیه نموده، دارائی انجمن صنفی را پس از تسویه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار مؤسسات علمی- تحقیقاتی قرار دهند و در صورت عدم وجود به مؤسسات فرهنگی- آموزشی واگذار  شود .

ماده 45

هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه وجود داشته باشد، نظر وزارت کار و امور اجتماعی لازم الرعایه می باشد .

ماده 46–

هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجرا می باشد .

ماده 47

 مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود .

ماده 48

سال مالی و محاسباتی انجمن از اول فروردین شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه می یابد .

ماده 49

سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده، تابع مقررات آیین نامه سازمانهای کارفرمایی وزارت کارو امور اجتماعی و دیگر مقررات مربوطه خواهد بود .

این اساسنامه در 4 فصل و 49 ماده و 50  تبصره در تاریخ 18/07/1389 با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی رسید .

محل امضای اعضای هیأت رئیسه مجمع عمومی فوق العاده:

1- رئیس مجمع:                          مهندس محمدحسین ترابی

2- نایب رئیس مجمع:                   دکتر محمدحامد امام جمعه زاده

3- منشی مجمع:                           مهندس علی اصغر گلسرخی

نماینده اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار وامور اجتماعی:

آقای بهروز وزیری