در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و به منظور تأمین و حفظ حقوق و منافع مشترک شرکتهای مهندسی و پیمانکاری صنعت نفت کشور، کوشش در بالا بردن سطح آگاهی‌های اعضا و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی آنان از یکسو و به منظور گسترش همکاری و تبادل اطلاعات با دولت در اجرای طرحهای مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، ارتقای کمی و کیفی کارهای اجرائی، تلاش در جهت بهبود و اعتلای کیفیت مدیریت و مهارت فنی کارکنان، جمع آوری اطلاعات وآمار جهانی مربوط به آخرین پیشرفت های اجرائی در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی، همکاری با دولت از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق) در جهت تدوین قوانین جدید و منطبق با واقعیت های کاری در کشور و تلاش در رفع نارسائیها در تمامی گستره های مدیریتی و تقویت مبانی صداقت در انجام کار و مسؤولیت ها از سوی دیگر، انجمن صنفی مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی بموجب مقررات قانونی و رعایت حفظ منافع جامعه در سال 1379 تأسیس گردید. این انجمن در حال حاضر دربرگیرنده تعداد 290شرکت عضو در عرصه های مهندسی و پیمانکاری رشته های مختلف صنعت نفت کشور می باشد که به طور عمده فعالین بخش خصوصی کشور در اجرای طرحهای توسعه صنعت نفت را در بر می گیرد. نکته حائز ذکر اینکه طبق اساسنامه انجمن، صرفاً شرکتهای خصوصی ایرانی به عضویت انجمن پذیرفته می گردند.

اهداف و برنامه های انجمن

1-  کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء .

2-  بهره گیری از نیروی متشکل اعضاء و مبادله تجربیات ، جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقق درباره مشکلات ، شناخت نیازها و اولویتها و ایجاد هماهنگی در فعالیت های اعضاء و برنامه ریزی برای تأمین نیازها ، توسعه و گسترش فعالیت ها .

3-  اعتلای سطح علمی و فنی و حرفه ای اعضاء از طریق ارتباط و همکاری مستمر با مراکز و نهادهای علمی و حرفه ای و انتقال تجربیات و نتایج مطالعات در مورد نیازهای فنی و حرفه ای و ارائه طرح ها و روش های نوین علمی و اجرایی وتوسعه استانداردها، ضوابط ، مقررات و معیارهای فنی و علمی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی و توسعه منابع انسانی از طریق آموزش و یادگیری مداوم سازمانی .

4-  کوشش در جهت بررسی و حل مسائل و مشکلات طرح ها و پروژه های اجرایی در صنعت نفت و ارتقاء سطح کیفی و فنی پروژه ها در جهت بهینه سازی فعالیتهای اجرائی و هماهنگی و ایجاد ارتباط بین کارفرمایان ، مشاوران ، سازندگان و پیمانکاران با یکدیگر و با ارگان های ذیربط .

5-  بررسی و ارزیابی طرح ها و پروژه های توسعه در صنعت نفت و پیشنهاد طرح های ضروری و زیربنایی بر پایه نیازهای جامعه و مبادله و تجربیات با انجمن ها و تشکل های مشابه و ارائه رهنمودهای علمی و عملی در زمینه های مختلف در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد و صنعت کشور .

6-  همکاری با وزارتخانه ها ، سازمان ها و نهادهای رسمی و آمادگی برای ارائه مشورت های لازم به آنها و همکاری و همفکری با ارگانهای ذیربط به ویژه در صنعت نفت .

7-  ارائه نظر مشورتی و حقوقی درخصوص تهیه لوایح و طرح های قانونی و مقررات و آئین نامه های مرتبط با اهداف انجمن و مسائل رفاهی و حقوقی اعضاء به مراجع ذیربط و همکاری با دستگاه های اجرایی و مراجع مربوطه جهت حسن اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه ها .

8- همکاری با انجمن ها و تشکل ها و سازمان های داخلی و خارجی مرتبط با وظایف واهداف انجمن در چهارچوب فعالیت های صنفی و قوانین و مقررات کشور .

9-  رسیدگی و حل و فصل اختلافات فیمابین اعضاء و یا فیمابین اعضاء با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (درصورت پذیرش طرف مقابل) از طریق حکمیت و داوری .

10- ایجاد تأسیسات و امکانات رفاهی (فرهنگی ، آموزشی ، هنری ، ورزشی و غیره) برای اعضاء و تشکیل صندوق تعاون و شرکتهای تعاونی به منظور حمایت فنی و مادی و خدماتی اعضاء با رعایت مقررات مربوطه .