به نام خدا

     شماره : 7518-1/93

تاریخ : 93/04/25

خلاصه گزارش مجمع عمومی عادی سالانه

مورخ 1393/04/23

با سلام و آرزوی قبولی طاعات در این ماه مبارک و تشکر از همراهی و حضور سبزتان در مجمع عمومی عادی که با به حد نصاب رسیدن در نوبت اول تشکیل گردید، باستحضار می رساند:

پیرو آگهی دعوت هیأت مدیره انجمن مندرج در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، مورخ  93/04/03 و ارسال دعوتنامه شماره 6476-1/93 مورخ 93/04/03، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ 93/04/23 ساعت 18/30 در محل باشگاه بانک رفاه با حضور 79 عضو از مجموع 156 عضو اصلی تشکیل گردید .

هیأت رئیسه مجمع عبارت بودند از :

آقای مهندس بهزاد حضرتی
نماینده شرکت ارسا ساختمان
به عنوان رئیس مجمع
آقای مهندس محمدحسین ترابی
نماینده شرکت ایتوک ایران
به عنوان نائب رئیس مجمع
آقای دکتر خواجه موگهی
نماینده شرکت ستیران
به عنوان منشی مجمع

هیأت نظارت بر انتخابات عبارت بودند از :

آقای مهندس ایرج مسروری
نماینده شرکت رامپکو
به عنوان ناظر
آقای مهندس فرامرز نصر
نماینده شرکت میسان
به عنوان ناظر

دستور جلسه به ترتیب زیر انجام شد :

1- گزارش عملکرد هیأت مدیره در سال 92 توسط جناب آقای مهندس حضرتی و بررسی و تصویب آن توسط اعضای محترم انجمن

2- گزارش خزانه دار انجمن درخصوص بیلان مالی سال 92 و بررسی و تصویب آن توسط اعضای محترم انجمن

3- گزارش هیأت بازرسان درخصوص عملکرد هیات مدیره و بیلان مالی سال 92 و تصویب آن توسط اعضای محترم انجمن

4- بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره در مورد برنامه و بودجه پیشنهادی سال 93

5- انتخابات اعضای هیأت بازرسان و هیأت داوری با رأی مخفی اعضاء حاضر در مجمع عمومی انجام شد. نتایج انتخابات به شرح  زیر می باشد:

اعضای هیأت بازرسان:

مهندس مسعود معظمی مهندس حسن بیت الهی مهندس سید علی اکبر ریاضی

عضو علی البدل هیأت بازرسان:

مهندس کوروش رحمانی محمد آقا فرد

اعضای هیأت داوران:

مهندس حسن نداف دکتر عبدالکریم خواجه موگهی مهندس علی اکبر گلسرخی مهندس محمد ملک زاده دکتر حمید رضا قضاوتی

6-   ورودیه و حق عضویت سالانه انجمن هر یک به میزان 000ر000ر30 ریال به تصویب رسید.

7-  روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های انجمن تعیین شد.