ام شرکت مهندسین مشاور رهاب
نام مدیر سهیل آل رسول
نوع شرکت سهامی خاص

RAHABCONCULT.IR

تاریخ ثبت 53/10/20
تلفن 88780146-88781185 صندوق پستی
فکس 88787341-88786936 پست الکترونیک INFO@RAHABCONSULT.IR-  TENDER@RAHABCONCULT.IR
آدرس تهران-خیابان ولیعصر-بلوار اسفندیار-پلاک 28-طبقه1