مهندسین مشاور آبساران-Absaran consulting engireer

نوع شركت :       خصوصی –سهامی خاص                   شماره و تاريخ ثبت شركت : شماره ثبت:26/1/1366-64577 محل ثبت: تهران

زمينه فعاليت :

سابقه فعاليت شركت :   31   سال                                 نوع فعاليت:  :     E- MC-EPC

تخصص در صنايع نفت :در زمینه های تخصصی تاسیسات زیر بنایی از قبیل تصفیثه خانه های آب و فاضلاب ، شهر سازی ، جاده و…

رتبه بندي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ( سازمان مديريت سابق ):تاسیسات و آب و فاضلاب رتبه 1.سد سازی رتبه 1- شبکه های آبیاری و زهکشی رتبه 1-

هيئت مديره : سید طاهر اسماعیلی (رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل). سید امیر ارسلان اسماعیلی ( عضو هیئت مدیره ).علی غلام پور آزیر (نائب رئیس هیئت مدیره ). محمد امین (عضو هیئت مدیره).هومن یاهو (عضو هیئت مدیره ).

مدير عامل :    سید طاهر اسماعیلی         مدرك تحصيلي:

سابقه كار مرتبط :28 سال

مدارك تحصيلي مديران : کارشناسی ارشد- دکترا

پروژه هاي در دست اجرا :

• نظارت حفظ انتقال آقب از سد با غان
• نظارت بر اجرای سد مخزن سیکان
• نظارت بر اجرای سد مخزنی بهجت

پروژه هاي انجام شده :

 مطالعات سد باغان به شهرستان جم
 مطالعات سد مخزنی سیکان
 نظارت بر اجرای سد مخزنی ماشکید علیا
 مالعات سد مخزنی بهجت

ساير موارد :

v      تعداد كارشناسان : 13 نفر از 105 نفر پرسنل دائم

v     حسن انجام کار از : شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران در احداث سد مخزن ماشکید علبا- عضو برتر صنعت ساختمان از طرف هیئت رئیسه انجمن بین اللملی بتن آمریکا-حضور فعال در دومین همایش سد و تونل ایران- حمایت شایسته بر برگزاری همایش پنجم زمین شناسی ایران
v     دارای گواهینامه  :
گواهینامه عضویت در جامعه مهندسین مشاور ایران-گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره-iso 9001:2015-iso 1400:2015-dms-dss- hse-ms-ims
آدرس دفتر مركزي :

هران- خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پایین تر از میدان اسد آبادی پلاک340
NO340.SEYYED JAMALLEDIN ASAD ABADI AVE. TEHRAN.
تلفن: 88214581-فاکس88214585.
WWW.absaran-co.ir/info@absaran-co.ir