نام شرکت نقش هدی-مهندسی و ساختمان
نام مدیر مهندس محمد مه بادی
نوع شرکت سهامی خاص
www.naghshhoda.com
تاریخ ثبت ۷۵/۵/۳
تلفن 26407611-26407612-26407613 صندوق پستی 15498-45418
فکس 89787693 پست الکترونیک naghshehoda@yahoo.com
آدرس دفتر مرکزی: تهران- خیابان ولیعصر – بلوار میرداماد-بعد ازخیابان نفت -پلاک ۲۳۸ -واحد ۴

آیتم اول

آیتم دوم