عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
حضور انجمن و اعضا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ۹۰/۱/۲۷ ۱٣ ۲٠۹٦
هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی پتروشیمی نفت، فناوری تجهیزات گاز طبیعی شانگهای(SIPPE 2013) ۹۲/۵/۳۰ ۱ ۱٣۴٨
پنجمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز – آذر92 ۹۲/۷/۱ ۱ ۱٧۲٧
سمینار «رویه های بین المللی عملیات بانکی (ISBP) در کاربرد (UCP)» ۹۲/۱۰/۸ ٠ ۱٠٨۵
سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی ۱ ۱۵۹۴
حضور انجمن اپِک در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ۹۳/۲/۲۲ ۲٠ ٧٦٧
ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت گاز پالایش و دوازدهمین نمایشگاه حفاری ۹۳/۹/۱۵ ۱ ۴٦٦
دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ۹۳/۹/۹ ۹ ۴۹٦
کنفرانس ایتک ۹۳/۹/۱۲ ۲ ۴٧۹
کنفرانس بین المللی مدیریت ۹۳/۱۰/۶ ۱ ۴۴۹
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز و پتروشیمی کاسپین آذربایجان-باکو ۴ ۵٣٧
کنفرانس جهانی سبیت ۹۳/۹/۲۴ ۱ ۴٣٧
همایش پیشتازان اقتصاد و فرهنگ ۹۳/۹/۲۶ ۲ ۴٧٧
برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ۹۳/۱۲/۶ ٠ ۴۹٠
ششمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز ۹۴/۳/۲۶ ۱ ٣٣۵
مجمع عمومی سالیانه انجمن اپک ۹۴/۵/۵ ۲ ۲۵٧
ششمین نمایشگاه صنعت نفت و گاز بصره ۹۴/۱۱/۱۷ ۱ ٣۱۱
دومین همایش ملی حقوق انرژی ۹۴/۷/۱۸ ۱۲ ۱۵۹