اعضای محترم انجمن بدینوسیله به اطلاع میرساند: هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی پتروشیمی نفت، فناوری تجهیزات گاز طبیعی شانگهای(SIPPE 2013) و هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی فناوری تجهیزات نفت و گاز فلات قاره(تاسیسات دریایی) شانگهای(SIOOE 2013) ، به طور همزمان با رویداد های مانند: 1-اجلاس بینالمللی گاز شیل 2013 2-نمایشگاه بین المللی انبارداری خط لوله و فن آوری تجهیزات حمل و نقل شانگهای(SIOTE)، 3- نمایشگاه بین المللی پمپ های پتروشیمی نفت،سوپاپ،کمپرسورها،دستگاههای اندازه گیری شانگهای(SIPAE)، 4- نمایشگاه بین المللی نفت گاز و حمل و نقل مخازن مواد شیمیائی شانگهای(SIOPT)، 5- نمایشگاه بین المللی انبارداری خط لوله و فن آوری تجهیزات حمل و نقل شانگهای(SIOTE)، 6- نمایشگاه بین المللی توسعه مواد شیمیایی میدانهای نفتی و کاربرد فن آوری شانگهای(SIOCE)، 7- نمایشگاه بین المللی عامل شکستگی پایه های نفتی و تجهیزات شانگهای(SIOPE). از تاریخ 28-30 اکتبر 2013 برابر با 6 الی 8 آبان ماه 1392 در مرکز بین المللی نمایشگاه های جدید شانگهای(SNIEC) برگزار خواهد شد. از اعضای علاقه مند جهت شرکت در این رویداد مهم تقاضا مند است که به آدرس www.sippe.org.cn مراجعه نمایند.