نوع شركت :       خصوصی وابسته سهامی خاص                   شماره و تاريخ ثبت شركت :  329522-10/6/87                      محل ثبت:  تهران

 

زمينه فعاليت : انجام هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی در زمینه مهندسی مدیریت صنعت و تکنولوژی منجمله مشاوره بررسی تهیه طرح تامین و تدارک ساخت و تولید اجرا و یا نظارت فنی بر اجرای طرح ها و پروژه های مختلف از جمله تامین تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی….

سرمايه ثبت شده:    دو میلیارد                      ريال

 سابقه فعاليت شركت :      8 سال             سال                            نوع فعاليت:  :       E    –  P       EPC- MC          

تخصص در صنايع نفت :  خطوط انتقال نفت و گاز- واحد های پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

رتبه بندي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ( سازمان مديريت سابق ):…

سهامداران : فرزاد کرمانی 24 درصد/ محمد رضا یوسفی : 39 درصد/ منوچهر یوسفی: 38 درصد/ بهناز میرمحمد علی: 15درصد/ بابک طبیب زاده نوری: 34 درصد

 

هيئت مديره :  فرزاد کر مانی :مدیرعامل و رییس هیئت مدیره/محمد رضا یوسفی : عضو هیئت مدیره/ منوچهر یوسفی: عضو هیئت مدیره/ بهناز میرمحمد علی: عضو هیئت مدیره/ بابک طبیب زاده نوری: عضو هیئت مدیره
مدير عامل :      فرزاد کرمانی                                                                 مدرك تحصيلي:  مهندس مکانیک

سابقه كار مرتبط :     15     سال

مدارك تحصيلي مديران : لیسانس و فوق لیسانس
پروژه هاي در دست اجرا :

ü       مدیریت پیمان، نظارت عالیه و کارگاهی، طرح احداث

ü       خط لوله و تاسیسات انتقال نفت خام کوره/جاسک

پروژه هاي انجام شده :

ü       مدیریت پیمان، نظارت عالیه و کارگاهی، طرح احداث

ü       خط لوله و تاسیسات انتقال نفت خام کوره/جاسک

ü       خط لوله عمان(مدیریت پیمان)

ساير موارد :

v      تعداد كارشناسان :    16  نفر از     17   نفر پرسنل دائم

v      حسن انجام کار از : ندارد

v     دارای گواهینامه  :  در دست اقدام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

آدرس دفتر مركزي : تهران، خیابان شهید کلاهدوز- پلاک 138- طبقه 4 واحد 7/ تلفن: 22580069 فکس: 22580069 /کد پستی: 1945813359/ تلفن همراه: 09125072508

Unit 7, 4th Floor,No 138,Kolahdooz St, Tehran,Iran

www.psdatis.com

info.psdatis@psdatis.com