نوع شركت : خصوصی/مستقل شماره و تاريخ ثبت شركت : 435427-07/12/1391 محل ثبت: تهران

زمينه فعاليت :
سابقه فعاليت شركت : 6 سال نوع فعاليت: : epc
تخصص در صنايع نفت : مهندسی، خرید، نصب و اجرا نفت و گاز و پترو شیمی
رتبه بندي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ( سازمان مديريت سابق ): رتبه 5 در نفت و گاز دست صدور
سهامداران : مهرداد ایثاری (98/50). فاطمه بغیری(40).فرزانه بغیری(01/0). اسماعیل کاظمی (01/0).

هيئت مديره : فاطمه بغیری(رئیس هیئت مدیره).فرزانه بغیری(عضو هیئت مدیره). اسماعیل کاظمی (مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره).
مدير عامل : اسماعیل کاظمی سابقه كار مرتبط :
مدارك تحصيلي مديران : کارشناسی و کارشناسی ارشد سابقه اجرايي مديران : طبق موارد ذکر شده در پرسشنامه موجود است
پروژه هاي در دست اجرا :

 تامین سیمان پروژه ترمیم ابشتگی های خطوط لوله زیر دریایی( قرار داده شماره 10946-73-38 شرکت پایانه ای نفت ایران) پروژه هاي انجام شده :
 تامین بلبرینگهای مصرفیskf
 تامین چراغ های ضد انفجار برند flight lightامریکا
 تامینlife bouy light برند daniamentانگلستان
 تامینbeaning monito برند nikkisoژاپن
ساير موارد :
 تعداد كارشناسان : 2 از 5 نفر کارکنان دائم
 حسن انجام کار از : شرکت سیمان اردبیل- شرکت نفت و گاز پارس
 دارای گواهینامه : گواهینامه های داخلی و ایزو ضمیمه پیوست

آدرس دفتر مركزي : خیابان سید جمال الدین اسد آبادی .کوچه 52. پلاک 2 واحد 4.
4 th. No 2. 52 are.seyyed jamaleddin asadabadi.st.
تلفن:88067872-فاکس: 88067873
info@ppm.co.ir
www.ppm.co.ir