کمیته ارتباط با اعضا :


اهداف:


گسترش ارتباط و تداوم و تحکیم پیوند و همبستگی بین اعضا صنف و افزایش رضایت اعضا از فعالیت‌های انجمن از طریق:

 • ایجاد سامانه اطلاعاتی اعضای انجمن برای آشنایی بیشتر اعضا با یکدیگر و توسعه همکاری‌ها و مشارکت‌ها
 • تقویت شبکه‌های ارتباطی و اطلاع رسانی اعضا و انجمن از جمله از طریق شبکه‌های مجازی
 • برگزاری جلسات مشترک عمومی و تخصصی بین اعضا
 • نظارت بر عملکرد واحد روابط عمومی برای ارائه گزارش مستمر از فعالیت‌های انجمن به اعضا

افزایش مشارکت اعضا در فعالیت‌های انجمن از طریق:

 • دعوت از اعضا برای عضویت در حداقل یکی از کمیته‌های انجمن
 • برگزاری جلسات با کلیه اعضای انجمن (حداقل یک جلسه در سال با هر یک از اعضا) برای اخذ نظرات مشورتی، راهکارها و فیدبک ها در مسائل مختلف و جلب مشارکت ایشان، مبادله تجربیات، جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت‌ها و ارجاع امور به کمیته‌های تخصصی یا طرح در هیئت‌مدیره
 • به اشتراک گذاشتن چالش‌ها و راهکارها با اعضا و دعوت از ایشان برای اظهارنظر و حضور در مباحث و کارگروه‌های تخصصی

افزایش دایره نفوذ انجمن در بخش خصوصی فعال در صنعت نفت از طریق:

 • افزایش تعداد اعضای مؤثر و فعال انجمن
 • ایجاد شعب استانی انجمن

بهبود تعامل و همکاری فی‌مابین شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره از طریق:

 • تشکیل جلسات هم اندیشی مابین مشاوران و پیمانکاران
 • تهیه و اخذ تأیید مدل همسان تفاهم نامه‌های مشترک مشاوران-پیمانکاران و تعیین حقوق عادلانه بین آن‌ها

 

داوود طاهر خرم آبادی

رئیس کمیته ارتباط با اعضا

داوود کرکه آبادی

قائم مقام کمیته

شرکت مهندسین مشاور هامون گستر صنعت