کمیته اعتبارات. تأمین مالی و بانک‌ها:


اهداف:

بهبود اعتبار اعضا در نظام بانکی از طریق:


 • توسعه روابط و تعاملات با بانک‌ها، شناسایی توان و ظرفیت شبکه بانکی و معرفی توانمندی اعضا به نظام بانکی
 • انعقاد تفاهم نامه‌های همکاری با بانک‌ها
 • اخذ حد اعتباری و تسهیلات بانکی با مزایای ویژه رقابتی برای اعضا

بسترسازی و یافتن راهکار برای تأمین مالی پروژه‌ها از طریق:


 • توسعه روابط و تعاملات با بانک‌ها، شناسایی توان و ظرفیت شبکه بانکی و معرفی توانمندی اعضا به نظام بانکی
 • بررسی پتانسیل‌های بازار سرمایه و معرفی به اعضا
 • یافتن راهکار برای تأمین مالی پروژه‌های بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
 • کمک به اعضا برای ایجاد مشارکت‌ها و جذب سرمایه
 • کمک به اعضا برای انعقاد قراردادهای تأمین مالی طرح‌ها با نظام بانکی

ادموند میرزاخانیان

 رییس کمیته اعتبارات. تامین مالی و بانک ها

بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی در حوزه نظام بانکی از طریق:


 • بررسی، تجزیه و تحلیل، نقد و ارزیابی قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تهیه شده توسط نهادهای حکومتی از قبیل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، مجلس شورای اسلامی و … در حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری که می‌تواند بر کسب و کار اعضا و منافع ایشان مؤثر باشد.
 • اطلاع رسانی به اعضا در مورد آخرین بخشنامه‌های ابلاغی مرتبط با نظام پولی بانکی کشور از طریق روابط عمومی انجمن
 • شناسایی دقیق چالش‌های پیمانکاران و مشاوران در حوزه پولی بانکی از طریق ارتباط و تعامل با اعضا و دسته بندی و اولویت بندی چالش‌ها
 • تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه نظام پولی بانکی از بین اعضا و مشاوران تخصصی

نام اعضا

سمت

نام اعضا

سمت

نام اعضا

سمت

نام اعضا

سمت