کمیته بیمه و مالیات:


اهداف:

بهبود فضای کسب و کار اعضا و دفاع از حقوق صنفی ایشان در امور بیمه و مالیاتی از طریق:


  • بررسی، تجزیه و تحلیل، نقد و ارزیابی قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تهیه شده توسط نهادهای حکومتی از قبیل دولت، مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و … در حوزه بیمه و مالیات که می‌تواند بر کسب و کار اعضا و منافع ایشان مؤثر باشد.
  • گفتگو و تعامل با سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی به منظور اصلاح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از شفافیت لازم برخوردار نیستند و به دلیل تفسیرهای متفاوت مجریان، منجر به تضییع حقوق اعضا می‌شود.
  • شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های دست و پاگیر، متزاحم و متناقض که باعث عدم شفافیت و تطویل فرایند اخذ مفاصاحساب، تحمیل هزینه مازاد بیمه و مالیاتی و … می‌گردد و ارائه نقطه نظرات و راهکارهای اصلاحی به نهادهای تصمیم گیرنده و قانون گذار
  • شناسایی دقیق چالش‌های پیمانکاران و مشاوران در حوزه بیمه و مالیات از طریق ارتباط و تعامل با اعضا و دسته بندی و اولویت بندی چالش‌ها
  • به کارگیری مشاوران تخصصی با همکاری دبیر انجمن و ارائه خدمات مشاوره عمومی به اعضا در امور بیمه و مالیات از طریق مشاور تخصصی
  • اطلاع رسانی به اعضا در مورد آخرین بخشنامه‌های ابلاغی مرتبط با بیمه و مالیات از طریق روابط عمومی انجمن
  • همکاری و تعامل با سایر تشکل‌ها، انجمن‌ها و ارگان‌های بخش خصوصی (از قبیل اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران، جامعه مهندسان مشاور، انجمن مهندسی و ساخت و …) به منظور هم افزایی و اصلاح قوانین و بخشنامه‌های مرتبط و دفاع از منافع صنفی
  • تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه بیمه و مالیات از بین اعضا و مشاوران تخصصی

 

داوود کرکه آبادی

رئیس کمیته بیمه و مالیات

مهراب کابلی

قائم مقام کمیته

شرکت مهندسی بنیان فرآیند بیستون

نام اعضا

عضو کمیته

شرکت

نام اعضا

عضو کمیته

شرکت

نام اعضا

عضو کمیته

شرکت