کمیته بین الملل :


اهداف:

  • کمک به اعضا برای توسعه بازار خود در خارج از کشور از طریق شناسایی فرصت‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش در خارج از ایران و معرفی آن‌ها به اعضا
  • تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه توسعه کسب و کار در فضای بین المللی از بین اعضا و مشاوران تخصصی
  • حضور در نمایشگاه‌ها و رویدادهای خارجی و معرفی انجمن و توانمندی اعضا
  • همکاری و تعامل با سایر تشکل‌ها، انجمن‌ها و ارگان‌های بخش خصوصی (از قبیل اتاق بازرگانی ایران، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران و …) به منظور هم افزایی، هم اندیشی و بسترسازی برای بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی در خارج از کشور
  • حضور در نمایشگاه‌ها و رویدادهای خارجی و معرفی انجمن و توانمندی اعضا
  • حمایت و تسهیل حضور اعضا برای حضور در صنعت نفت سایر کشورها
  • شناسایی موانع حضور شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره ایرانی در صنعت نفت سایر کشورها، صادرات خدمات فنی و مهندسی و تلاش در جهت کاهش این موانع
  • اطلاع رسانی به اعضا در مورد رویدادها، نمایشگاه‌ها، همایش‌های بین المللی و فرصت‌های توسعه کسب و کار از طریق واحد روابط عمومی
  • اطلاع رسانی به اعضا در مورد آخرین آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی … از طریق روابط عمومی انجمن
  • تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه توسعه کسب و کار در فضای بین المللی از بین اعضا و مشاوران تخصصی

خلیل رحمانی

رئیس کمیته بین الملل

مجتبی معظمی

قائم مقام کمیته

شرکت انهار

نام اعضا

عضو کمیته

شرکت

نام اعضا

عضو کمیته

شرکت

نام اعضا

عضو کمیته

شرکت