کمیته توسعه بازار :


  • شناسایی طرح‌های توسعه، پروژه‌ها و برنامه‌های وزارت نفت در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش و معرفی آن‌ها به اعضا با همکاری روابط عمومی انجمن
  • تهیه و به اشتراک گذاری تحلیل‌های آماری و اقتصادی که می‌تواند به توسعه فضای کسب و کار اعضا کمک کند، از قبیل اطلاعات طرح‌ها و پروژه‌ها در بازار ایران و خارج
  • توسعه تعاملات و همکاری با شرکت‌های تابعه وزارت نفت و سایر سازمان‌های کارفرمایی دولتی و غیردولتی فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، معرفی توانمندی اعضا به ایشان به منظور:
    • افزایش سهم بخش خصوصی در طراحی و اجرای پروژه‌ها
    • ایجاد فرصت توسعه کسب و کار برای اعضا
  • حضور در نمایشگاه‌ها و رویدادهای داخلی و معرفی انجمن و اعضا
  • حمایت، دفاع و پشتیبانی از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا در ارتباط با شرکت‌های فوق، از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان‌های دولتی و خصوصی
  • تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه توسعه بازار از بین اعضا و مشاوران تخصصی

مجتبی معظمی

رییس کمیته توسعه بازار

نام اعضا

سمت

نام اعضا

سمت

نام اعضا

سمت

نام اعضا

سمت