کمیته حقوقی و قراردادها :


اهداف:


دفاع و پشتیبانی از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا در امور حقوقی و قراردادی، از طریق:

  • شناسایی دقیق چالش‌های پیمانکاران و مشاوران در حوزه حقوقی و قراردادها از طریق ارتباط و تعامل با اعضا و دسته بندی و اولویت بندی چالش‌ها
  • برگزاری جلسات مشترک و مذاکره با نمایندگان سازمان کارفرمایی و دفاع از حقوق اعضا
  • تشکیل هیئت های حل اختلافات (در صورت موافقت طرفین دعوا) که می‌تواند برای رفع اختلافات بین اعضا با یکدیگر، بین اعضا و سازمان‌های کارفرمایی دولتی و خصوصی به عنوان حکم ایفای نقش نماید.
  • طرح شکایت از طرف انجمن در مراجع قانونی و قضایی در مواردی که با تصویب هیئت‌مدیره، انجمن صنفی بخواهد از یکی از نهادها، ارگان‌ها، اعضا و … شکایت نماید.
  • تشکیل کارگروه‌های تخصصی در امور حقوقی و قراردادها از بین اعضا و مشاوران تخصصی
  • به‌کارگیری مشاوران تخصصی و ارائه خدمات مشاوره عمومی به اعضا در حوزه شکایات کارگری و اداره کار، مشاغل سخت و زیان‌آور و …

 

مراد خلیلی

رئیس کمیته حقوقی و قراردادها

علیرضا رشیدی

قائم مقام کمیته

شرکت کادرسازه

نام اعضا

عضو کمیته

شرکت

نام اعضا

عضو کمیته

شرکت

نام اعضا

عضو کمیته

شرکت