کمیته نظام فنی و اجرایی:


اهداف:


بهبود فضای کسب و کار اعضا و دفاع از حقوق صنفی ایشان در اخذ مجوزها و گواهینامه‌ها از طریق:

 • تلاش برای اصلاح عملکرد نظام فنی و اجرایی در صدور و تمدید گواهی صلاحیت (رتبه) پیمانکاران و مشاوران
 • تلاش برای اصلاح آیین نامه صدور گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری
 • ارائه خدمات مشاوره عمومی به اعضا در حوزه رتبه بندی از طریق مشاور تخصصی

بهبود فضای کسب و کار اعضا و دفاع از حقوق صنفی ایشان در نظام فنی و اجرایی کشور از طریق:

 • بررسی، تجزیه و تحلیل، نقد و ارزیابی قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تهیه شده توسط نهادهای حکومتی از قبیل سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، مجلس شورای اسلامی و … در صنعت احداث که می‌تواند بر کسب و کار اعضا و منافع ایشان مؤثر باشد.
 • بررسی قوانین و بخشنامه‌های دولت و مجلس و ارائه نظر مشورتی و حقوقی درخصوص لوایح و طرح‌های قانونی و مقررات و آیین نامه‌های مرتبط
 • همکاری و تعامل با سایر تشکل‌ها، انجمن‌ها و ارگان‌های بخش خصوصی (از قبیل اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران، شورای هماهنگی تشکل‌ها، جامعه مهندسان مشاور، انجمن مهندسی و ساخت و …) به منظور هم افزایی، هم اندیشی و بسترسازی برای بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی
 • شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های دست و پاگیر، متزاحم و متناقض که مانع توسعه کسب و کار بخش خصوصی در صنعت احداث می‌باشد و ارائه نقطه نظرات و راهکارهای اصلاحی به نهادهای تصمیم گیرنده و قانون گذار
 • اطلاع رسانی به اعضا در مورد آخرین بخشنامه‌های ابلاغی مرتبط با نظام فنی و اجرایی کشور از طریق روابط عمومی انجمن
 • شناسایی دقیق چالش‌های پیمانکاران و مشاوران در حوزه نظام فنی اجرایی از طریق ارتباط و تعامل با اعضا و دسته بندی و اولویت بندی چالش‌ها
 • به کارگیری مشاوران تخصصی با همکاری دبیر انجمن
 • تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه نظام فنی اجرایی از بین اعضا و مشاوران تخصصی

 

محمدرضا طبیب زاده

رئیس کمیته نظام فنی و اجرایی

داوود طاهر خرم آبادی

قائم مقام کمیته

شرکت

نام اعضا

عضو کمیته

شرکت

نام اعضا

عضو کمیته

شرکت

نام اعضا

عضو کمیته

شرکت