عنوان گزارش چهل و پنجمین جلسه کمیته برنامه ریزی و ارتباطات
شرح مختصر:

گزارش چهل و پنجمین جلسه کمیته برنامه ریزی و ارتباطات

چهل و پنجمین جلسه کمیته برنامه ریزی و ارتباطات در روز یک شنبه 6/7/ 1393 ازساعت 14 الی 16 در محل دبیرخانه انجمن اپک با حضور آقایان ؛ مهندس محمود شریفیان، مهندس امیرمحمد اسلامی، مهندس موتمن،مهندس سلامت ، مهندس عباسی و رسول صادقی برگزار شد. گزارش جلسه با کارگروه منتخب هیات مدیره در بررسی استراتژیک انجمن ،جمع بندی برنامه های پیشنهادی برگرفته از برنامه استراتژیک برای کمیته برنامه ریزی ، بررسی پیشنهاد برای طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ، بررسی رویکردها و علمی و فنی در انجمن از موارد مورد بحث و بررسی در این جلسه بود .
جناب مهندس اسلامی دررابطه با استراتژی انجمن اپک سخنرانی کردند ایشان فرمودند: طی جلسه ای که هفته ی گذشته با هیات مدیره داشتیم در خصوص ساختار انجمن صحبت شد و مقرر شد تا با کمیته های دیگر جلسه ای داشته باشیم تا در نهایت روند رایزنی و تشویقی در بین کمیته ها فعال شود . یکی از پیشنهاداتی که جناب مهندس اسلامی بر روی آن تاکید داشتند پیگیری قوانینانجمن در قوه قضاییه بود . ایشان درهمین رابطه فرمودند: هیچ کمیته ای پیگیر قوانین انجمن در قوه قضاییه نیست و این موضوع مهم در اساسنامه نیامده است و این کار باید جزء رسالت های انجمن باشد .
پیشنهاد دیگر ایشان : تشکیل کمیته انضباط صنفی بود . جناب مهندس اسلامی خاطر نشان کردند نگاه ما درانجمن باید پیگیرانه باشد و در این راستا باید توان بیشتری برای اجرای کارها گذاشته شود .
در این جلسه جناب مهندس سلامت در خصوص ماهیت کمیته سوال کردند و از جناب مهندس اسلامی خواستند تا این موارد در کمیته شفاف سازی شود . درپاسخ به این سوال جناب مهندس اسلامی فرمودند: ماموریت اعضا در این کمیته برنامه ریزی جهت همبستگی های داخلی ، برگزاری سخنرانی های علمی و فنی ، ارتباط با رسانه ها و در نهایت گسترش ارتباطات در راستای معرفی انجمن به شرکت های مهندسی و پیمانکاری می باشد .
بررسی کمیته های مختلف انجمن در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار بر این شد تا در آینده ارتباط بیشتری بین کمیته ها برقرار شود . جناب مهندس موتمن در خصوص ماهیت کمیته نظارت بر ارجاع کار (مناقصات) سوال کردند و مهندس شریفیان بعد از توضیح درباره این کمیته پیشنهاد دادند تا طی جلسه ای از مهندس مسروری دعوت شود تا درباره این کمیته به صحبت بپردازند.
جناب آقا صادقی نماینده انجمن اپک در کمیته نیز به ارائه گزارش مختصری در خصوص کمیته تازه تاسیس جوانان و آخرین اخبار انجمن پرداختند . ایشان با اشاره به گسترش فعالیته های مجازی در انجمن از جمله وایبر ، فیس بوک ، تویتر و …از اعضا خواستند تا در راستای ارتباطات بیشتر بین کمیته ها از این فرصت ها استفاده شود .
ایجاد فضای مجازی در سایت انجمن اپک جهت درج اخبار کمیته برنامه ریزی و ارتباطات از دیگر مباحثی بود که در خصوص آن صحبت شد و آقای صادقی مژده دادند که این کار در حال انجام است . درپایان جناب مهندس اسلامی به جمع بندی موضوع جلسه پرداختند و مقرر شد تا در جلسه آینده موضوعات ذیل در دستور جلسه قرار گیرد:
1-تشکیل جلسه ای در آینده با هیات مدیره جهت بحث در خصوص ارتباط با کمیته های انجمن و دسته بندی برنامه ها در جهت اجرای آن .
2-دعوت از دکتر مومنی برای سخنرانی.
3-انتظارات انجمن اپک از کنگره مهندسین و پیمانکاران نفت.

عنوان آقای موتمن
شرح مختصر:
سمت: عضو کمیته
عنوان آقای امیر محمد اسلامی
شرح مختصر:
سمت: دبیر کمیسیون
عنوان آقای حمیدرضا جعفری
شرح مختصر:
سمت: عضو کمیسیون
عنوان آقای علی اصغر گلسرخی
شرح مختصر:
سمت: عضو کمیسیون
عنوان آقای ایمان پورشکوری
شرح مختصر:
سمت: نایب رئیس کمیسیون
عنوان آقای محمود شریفیان
شرح مختصر:
سمت: رئیس کمیته برنامه ریزی و آموزش و شرکت های دانش بنیان