کمیته کالا و گمرک :


اهداف:

بهبود فضای کسب و کار در حوزه تأمین کالا و گمرک، از طریق:


  • بررسی، تجزیه و تحلیل، نقد و ارزیابی قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تهیه شده توسط نهادهای حکومتی از قبیل مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی، گمرک و … در حوزه واردات و صادرات کالا، امور گمرکی و … که می‌تواند بر کسب و کار اعضا و منافع ایشان مؤثر باشد.
  • شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های دست و پاگیر، متزاحم و متناقض که باعث عدم شفافیت و تطویل فرایند سفارش گذاری و واردات کالا (ثبت سفارش، انتقال ارز، ترخیص و …)، عدم امکان واردات کالاهای تخصصی مورد نیاز صنعت نفت و … می‌شود و مذاکره با نهادهای تصمیم گیرنده و قانون‌گذار برای رفع موانع کسب و کار و پیشرفت پروژه‌ها
  • اطلاع رسانی به اعضا در مورد آخرین آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی مربوط به امور گمرکی، صادرات و واردات کالا و … از طریق روابط عمومی انجمن
  • شناسایی دقیق چالش‌های پیمانکاران در حوزه تأمین کالا، صادرات و واردات و امور گمرکی از طریق ارتباط و تعامل با اعضا و دسته بندی و اولویت بندی چالش‌ها
  • تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه کالا و گمرک از بین اعضا و مشاوران تخصصی

 

علیرضا رشیدی

رئیس کمیته کالا و گمرک

مهراب کابلی

قائم مقام کمیته

شرکت مهندسی بنیان فرآیند بیستون

داوود طاهر خرم آبادی

عضو کمیته

شرکت مهندسی رستاک پویا

مازیار کی نژاد

عضو کمیته

شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

نام اعضا

عضو کمیته

شرکت