گردهمایی نوروزی انجمن اپک در تاریخ 1393/2/1 با حضور جمعی از اعضا، اساتید و پیشکسوتان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در هتل استقلال تهران برگزار شد.