گزارش جلسات کارگروه B کمیته توسعه بازار و بین الملل انجمن اپک

حاظرین در جلسه:

پارس کیهان

آقای پورمجیدی

انهار

آقای بادکوبه

انجمن اپک

آقای حضرتی

هامون گستر صنعت

خانم یزدانی

انجمن اپک

خانم صالح پور

جلسه مورخ 1402/11/24:

جلسه راس ساعت 11 در دبیرخانه انجمن با حضور خانم‌ مهندس یزدانی و آقایان مهندسین حضرتی، پورمجیدی و بادکوبه در خصوص محدوده فعالیت کارگروه و همچنین نحوه مطالعه و کلیات مورد نیاز جهت بررسی کشورهای هدف برگزار و مقرر گردید سرفصل‌های مورد مطالعه توسط اعضا پیشنهاد و به صورت مدون تهیه گردد.

جلسه مورخ 1402/12/14:

جلسه به صورت مجازی با حضور خانم مهندس یزدانی و آقایان مهندسین پورمجیدی و بادکوبه برگزار و مینوت تهیه شده از رئوس مورد نیاز جهت مطالعه بازار بحث و تبادل نظر گردید. پس از تهیه فرمت اولیه موارد جهت اطلاع به دبیرخانه انجمن اپک ارسال و جمعبندی نهایی موکول به جلسه آتی گردید.

جلسه مورخ 1403/01/19:

جلسه راس ساعت 11 در دبیرخانه انجمن اپک با حضور خانم‌ها صالح‌پور و یزدانی، آقایان مهندسین حضرتی و بادکوبه برگزار گردید. در ابتدای جلسه، تصمیم‌های گرفته شده در جلسه آنلاین مورخ 1402/12/14 در خصوص شناخت رئوس موارد و معیارهای الزامی و مورد نیاز به منظور ورود اعضای انجمن به بازار کشورهای عراق، سوریه، لبنان و کشورهای حاشیه خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نسخه با جزئیات اطلاعات و معیارهای مورد نیاز بررسی گردید. در نهایت تصمیم بر این شد که فرمت کلی و اولیه معیارها برای همفکری، مشورت و مشارکت دیگر اعضا به کمیته توسعه بازار و بین الملل فرستاده شود و در صورت نهایی شدن برای استفاده جمعی در اختیار دیگر کارگروه‌های کمیته نیز قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *