جلسه با نمایندگان بانک پارسیان در سال 1401

– جناب آقای ادموند میرزاخانیان (نایب رئیس هیئت مدیره انجمن)

– جناب آقای مهندس رحمانی (عضو هیئت مدیره انجمن)

– جناب آقاى مهندسى رادپور (عضو هیئت مدیره انجمن)

– جناب آقای علیزاده (مدیر مالی انجمن)

– جناب آقای زارعی (معاونت شمال شرق بانک پارسیان)

– جناب آقای حق فروش (رئیس شعبه چیذر)

– سرکار خانم کلبانی

در این جلسه مقرر گرديد:

– نمايندگان طرفين با مجوريت يک نفر از طرف بانک و انجمن معرفى و تبادل گردد.
– استمرار در برگزارى حداقل يک جلسه به صورت ماهانه.
– ارائه راهكار اجرایى با فرآيندى كه بانک يارسيان مى تواند به انجمن اپک اعلام نمايد.
– ارائه مزيت بانک به اعضاى انجمن با توجه به حداقل ها بر اساس ميانگين اعضاى انجمن.
– ارائه پيشنهاد اسپانسرى از طرف بانک پارسیان به انجمن APEC.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *